Dela

Kontakta oss

Avgift för tillsyn

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvar över verksamheter inom miljö- och hälsoskydd. För den tillsynen tar vi ut en avgift som motsvarar den tid vi lägger ner på tillsynen.

Varför​ verksamhetsutövaren får betala för tillsynen

Det här beror på att riksdagen har beslutat att i stort sett all myndighetsutövning inom miljöbalkens område ska betalas av verksamhetsutövarna. Därför måste Miljö och bygg ha en egen taxa som kommunfullmäktige har beslutat om.​

Taxan ska vara så rättvis som möjligt och är därför utformad så att en verksamhet som utgör en hög risk för människors hälsa eller miljön får betala mer än den som utgör en låg risk. Skälet är att vi måste ägna mer tillsynstid åt en verksamhet med högre risk än åt en med lägre risk.

Fast ​årlig avgift eller timavgift

Verksamheter som ska ha regelbunden tillsyn får betala en årlig avgift istället för att betala en högre avgift vid varje enskilt tillsynsbesök​. Det ger en bättre möjlighet att planera och lägga budget både för verksamhetsutövare och för oss som tillsynsmyndighet.

De verksamheter som inte ska ha regelbunden tillsyn får istället betala en timavgift för varje enskilt tillsynsbesök.

Mer information

Taxan i sin helhet hittar du om du klickar på "Avgifter och taxor" här nedanför och sedan väljer "Miljötaxa" på den nya sidan som öppnas.

Här nedan finns också en broschyr utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), "Vad betalar jag för?", samt en länk till Naturvårdsverkets hemsida.

Uppdaterad: 2017-02-14 11.53