Dela

Kontakta oss

Mark, tomter och fastighetsfrågor

Bergs kommun har tomter till salu i Bugården, Hackås, Myre, Rätan, Svenstavik och Åsarna.

Ett antal av tomterna är sålda men lediga tomter finns kvar på alla orter. Tomtpriserna följer gällande taxa som är antagen av kommunfullmäktige. Taxan innehåller fyra prisnivåer från 30 kr till 350 kr per kvadratmeter beroende på tomtens läge, attraktivitet m.m. De flesta av tomterna ligger f.n. i den lägsta priskategorin.

Många av tomterna är byggklara med framdraget vatten- och avlopp till tomtgräns. För frågor om elanslutning måste man kontakta Jämtkraft om det gäller Bugården och Myre medan BTEA svarar för elnätet på övriga tätorter. Fiberutbyggnad pågår eller planeras på de flesta orterna.

För den som behöver extra utrymme för något annat ändamål än permanenta byggnader finns det ibland möjlighet att arrendera mark av kommunen. Observera att det är olagligt att ta kommunens mark i anspråk utan att ett avtal har upprättats.

Frågor rörande mark, tomter, tomtpriser och arrenden kan ställas till Anders Olof Öhlén, Tekniska enheten.

Uppdaterad: 2017-06-12 12.20