Dela

Kontakta oss

Riskklassning och avgifter

När en anläggning är registrerad och inspekterad, riskklassas den och får en årlig kontrolltid och avgift. Livsmedelskontrollen ska vara fullt avgiftsfinansierad av livsmedelsverksamheterna inom kommunens gränser och grunda sig på hur stor risk verksamheten innebär för konsumenten.

Kontrollavgiften är beroende på hur mycket tid myndigheten behöver för sin kontroll. Behovet av kontrolltid beror på hur stora riskerna är, hur väl företaget förebygger dem och myndighetens erfarenhet av hur väl företaget lyckas. Avgiften är därmed individuell och innebär att skötsamma företag får lägre avgift.

Under 2011 har samtliga livsmedelsanläggningar i Bergs kommun fått en ny riskklassning. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att följa Livsmedelsverkets rekommendationer om ett förbättrat riskklassningssystem.

Livsmedelsverkets vägledning till kommunerna om riskklassificering och uträkning av kontrolltid har förbättrats på flera punkter:

  • Förändrad fördelning av riskpoäng; verksamheter med riskfylld hantering fick tidigare proportionellt sett för mycket kontrolltid i förhållande till behovet.
  • Justering av riskmodulen; flera livsmedelstyper har fått sin riskklassning omvärderad och förändrad.
  • Förändrad storleksindelning; det har blivit tätare steg mellan livsmedelsföretagens storleksklasser vilket ger en noggrannare indelning med mindre hopp mellan olika storlekar.
  • Fler riskklasser; flera riskklasser ger mindre skillnad mellan klasserna.
  • En särskild modul som ger tid för kontroll av märkning är införd.
  • Erfarenhetsmodulen förkortas och förenklas och består nu endast av A, B och C, där B är normalläge. Alla nyregistrerade verksamheter placeras i erfarenhetsklass B.
  • Justering av kontrolltid; uträkningsmodellen kan resultera i mer eller mindre kontrolltid på pappret än man behöver i verkligheten. Myndigheten ska då anpassa kontrolltiden efter det verkliga behovet.

Uppdaterad: 2019-03-04 11.22