Dela

Kontakta oss

Receptfria läkemedel

utöver apotek

Vissa receptfria läkemedel får sedan den 1 november 2009 säljas utanför apotek. Här kan du läsa mer om anmälan och vilka regler som gäller för försäljningen.

Anmälan och avgifter

Den som vill sälja receptfria läkemedel ska först göra en anmälan till Läkemedelsverket. Anmälan kan göras på www.lakemedelsverket.se

Den som bedriver detaljhandel ska om handel med vissa receptfria läkemedel betala en årsavgift per försäljningsställe, till Läkemedelsverket. Årsavgiften är densamma oavsett om verksamhetsutövaren väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment. Avgiften tas ut per kalenderår och är lika stor oavsett när under året handeln påbörjas.

Dessutom har den kommun där verksamheten bedrivs, rätt att ta ut en avgift för sin kontroll om handel med vissa receptfria läkemedel. I Bergs kommun är det Miljö- och byggnadsnämnden som tilldelats tillsynsansvar över om handel med vissa receptfria läkemedel. Avgiften är reglerad i Mbn § 95 taxa antagen enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel den 14 oktober 2010.

Regelverk och tillsyn

Den som säljer receptfria läkemedel ska enligt Lag 2009:730 om handel med vissa receptfria läkemedel ha ett egenkontrollprogram. Läkemedlen får inte säljas till den som inte fyllt 18 år och man har en skyldighet att upplysa konsumenten om var han eller hon kan få farmaceutisk rådgivning.
Kommunerna har i lagstiftningen fått ansvaret för kontrollen av att regelverket efterlevs och Läkemedelsverket har fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet.

Den som bedriver detaljhandel med vissa receptfria läkemedel ska lämna försäljningsuppgifter till Apotekens Service AB för att bolaget ska kunna föra statistik över detaljhandeln.

Läkemedel som får säljas "fritt"

Läkemedel som är godkända som vissa utvärtes läkemedel (s.k. VUM), godkända naturläkemedel, registrerade traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL) och homeopatiska läkemedel får säljas "fritt". Dessa läkemedel omfattas inte av regelverket om handel med vissa receptfria läkemedel och är därför inte heller med på listan över receptfria läkemedel tillåtna att försäljas utanför apotek.

Omklassning från naturläkemedel till växtbaserat läkemedel

De naturläkemedel som är växtbaserade genomgår för närvarande en process där de kommer att omklassas till antingen traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL) eller växtbaserade läkemedel (VBL). Om ett naturläkemedel omklassas till ett VBL så får det inte längre säljas "fritt". För att få säljas på andra platser än apotek, måste ett VBL tas upp på listan över receptfria läkemedel tillåtna att försäljas utanför apotek, och kommer då också att omfattas av regelverket om handel med vissa receptfria läkemedel.

Maknadsföring av läkemedel

Med marknadsföring av läkemedel menas varje form av information vid uppsökande försäljning, lokala reklamkampanjer eller förmånserbjudanden som syftar till att främja förskrivning, leverans, försäljning eller konsumtion av läkemedel. Marknadsföring av läkemedel till allmänheten regleras genom 21 a och b §§ Läkemedelslagen (1992:859) samt Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel.

Viktig lagstiftning

  • Förordning 2009:929 om handel med vissa receptfria läkemedel
  • Lag 2009:730 om handel med vissa receptfria läkemedel
  • Läkemedelslagen 1992:859
  • LVFS 2009:20 Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel
  • LVFS 2009:6 Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel

Uppdaterad: 2014-10-06 15.40