Dela

Kontakta oss

Hur du överklagar ett beslut

Beslut tagna av Miljö- och Byggnadsnämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen. Tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange diarienumret och ärendets rubrik. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Bergs kommun, du hittar adressen längst ned på denna sida.

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in senast inom tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet. Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen om miljö- och byggnadsnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress, telefonnummer samt personnummer.

Uppdaterad: 2017-03-13 13.19