Dela

Kontakta oss

Dricksvatten

Rent vatten är för många av oss så naturligt och självklart att vi sällan tänker på att det är förutsättningen för allt liv och även människans viktigaste livsmedel. Livsmedelsverkets Dricksvattenföreskrifter (LIVSFS 2001:30) reglerar vilka krav som ställs på dricksvatten. I Bergs kommun är det Miljö- och byggnadsnämnden som är ansvarig tillsynsmyndighet.

Kommunalt dricksvatten

I Bergs kommun är det VA-avdelningen som ansvarar för driften av de kommunala vattenverken. Regelbundet tas det prover av vattnet, s.k. egenkontroll, och åtgärder vidtas om brister upptäcks. För att få veta mer om det kommunala dricksvattnet se vidare under VAs sidor.

Vattenföreningar, större vattentäkter och/eller enskilda brunnar hos livsmedelsföretag

Miljö- och byggnadsnämnden utövar tillsyn över vattenföreningar, vattenverk och enskilda brunnar som distribuerar vatten till någon form av kommersiell verksamhet eller livsmedelsverksamhet, även inom primärproduktion. Dessa räknas som livsmedelsanläggningar och ska anmälas för registrering hos miljö- och byggnadsnämnden. I övrigt gäller Dricksvattenföreskrifterna för vattenverk som;

  • tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer.
  • alla enskilda dricksvatten som förser livsmedelsföretag med vatten (såsom caféer, restauranger, campingar, servicehem, friluftsanläggningar, kyrkor)

Om man hanterar vatten enligt ovanstående punkter ska man följa Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30).
Använd blanketten för registrering av vattenverk om verksamheten gäller under Dricksvattenföreskrifterna.

Enskilt dricksvatten

Information om dricksvatten från enskilda brunnar finns under fliken Vatten och avlopp - Enskilt vatten. Mer information hittar du även i vårt informationsbladPDF.

Uppdaterad: 2014-10-06 15.21