Dela

Kontakta oss

Kartor och geografi

Kart - och GIS på Miljö-och byggavdelningen ansvarar och förvaltar Bergs kommuns grundläggande kartverk. Kartverket används främst i kommunens fysiska planering och som underlag för produktion av olika kartprodukter.

kompass, passare, linjaj, karta

GIS (geografiska informationssystem)

Kommunen använder GIS (geografiska informationssystem) i stor omfattning, hittills främst inom de tekniska områdena (planläggning,vägar, vatten- och avloppssystem, m m).
GIS började införas i kommunerna för mer än 15 år sedan när de kommunala kartorna gjordes om till digitala kartbaser. Sedan dess har ett stort antal databaser med geografiskt innehåll skapats och köpts in. Utredningsarbeten, där det handlar om att utgå från geografiska data av olika slag, kan göras snabbt, billigt och med hög kvalitet med hjälp av kommunens GIS-system

Adresser

Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för belägenhetsadresser i kommunen samt ajourhållning av lantmäteriets adressdatabas. Vid adressering i tätorterna används gatunamn med nummer och på landsbygden by- eller fäbodnamn med nummer.
Har du frågor om adresser är du välkommen att kontakta oss.

Uppdaterad: 2017-06-14 11.24