Dela

Kontakta oss

​Råd till kattägare

Katter som springer lösa i bostadsområden orsakar ibland problem för de omkringboende. För att undvika problem uppmanas ni som är kattägare att beakta de regler som finns för allas trevnad. Vi vill därför informera om de skyldigheter man som kattägare har gentemot omgivningen.

Bor man i ett tätbebyggt område bör man hålla sin katt inomhus. Om den vistas utomhus bör man hålla den under uppsikt. Katten bör exempelvis inte tillåtas gå in på balkonger, i garage, i tvättstugor etc. En katt som springer lös lever också farligt; trafik, slagsmål och annat kan göra att katten far illa.

Katten bör örontatueras eller märkas på annat sätt så den kan komma tillrätta om den smitit. Hankatter som kastreras av veterinär blir lugnare och ställer till mindre förtret för omgivningen.

Kattägarens ansvar regleras bl. a. i nedanstående bestämmelser:

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

  • § 36, Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet.

Lag om tillsyn över hundar och katter (SFS 2007:1150)

  • § 1, Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
  • § 21, En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten.

Uppdaterad: 2018-06-07 14.47