Dela

Kontakta oss

Elda utomhus

Regler för eldning utomhus

Allmänt
Under förutsättning att eldningsförbud (brandriskvärde 4 eller 5) inte råder är det tillåtet att utföra eldning/bränning av trä, gräs och papper. Rivningsvirke och annat avfall får inte eldas upp, det ska lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler eller återvinningsstationer.

Eldning/bränning

  • får inte ske efter mörkrets inbrott
  • får inte ske om stark vind eller torka råder eller förväntas råda
  • får inte ske så att allmän väg, järnväg rökbeläggs
  • får inte ske så att luftledningar eller dess stolpar skadas
  • får ske under bevakning tills bränningen är klar och risken för brandspridning borta
  • får ske med tillgång till släckvatten (vattenslang, strilkannor)
  • får ske utan olägenhet för grannar

OBS! Du behöver inte anmäla eldning
Under vår och sommar eldas det så mycket att det är en omöjlighet för räddningstjänsten eller SOS Alarm att hantera detta utan att utalarmeringen fördröjs. Annan eldning än så kallad naturvårdsbränning skall inte anmälas till räddningstjänsten eller SOS Alarm AB.

Anvisningar - eldning på tomt
Typ: i hög, tunna eller grävd grop.
Säkerhetsavstånd: minst 20 meter från byggnad eller brännbart upplag.
Elda endast en kubikmeter åt gången. Ingen plast, gummi eller liknande.
Efterkontroll och vattenbegjutning.

Anvisningar - Valborgsmässoeld
Typ: i hög eller grop.
Säkerhetsavstånd: minst 50 meter från byggnad eller brännbart upplag.
Vakt hålles vid bålet och varje vakt utrustas med erforderlig släckutrustning och avviker inte innan bålet är släckt.

OBS! Eldning sker alltid under eget ansvar.

Brandriskvärden anges i en femgradig skala med tilläggsbokstav för åska

1. mycket liten brandrisk
2. liten brandrisk
3. normal brandrisk
4. stor brandrisk
5. mycket stor brandrisk
Vid brandrisk 4 eller 5 får undantag göras för grillning i trädgårdsgrillar.

Göra upp eld i naturen

Det är viktigt att välja en plats för elden där det inte är risk att den sprider sig eller skadar mark och vegetation. Grus eller sandig mark är lämpligt underlag. Mossa, torvmark eller jordig skogsmark är mindre bra. Där finns inte bara risk för att elden lätt kan sprida sig. Den kan också ligga och pyra nere i marken för att senare flamma upp.
Elda inte direkt på - eller alldeles intill — berghällar eller större stenblock! De spricker sönder och får sår som aldrig läker.
Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden. Men det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Det är heller inte tillåtet att använda vindfällen som ved.

Ofta eldningsförbud

Om det finns skäl för stor brandrisk kan det bli eldningsförbud. Exempelvis vid torrt väder. Det är länsstyrelsen eller räddningtjänsten som utfärdar eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder.
Du får använda kolgrillar eller små fältkök med öppen låga även under eldningsförbud, om du är försiktig.
Ofta kan campingplatser och turistbyråer ge besked om brandrisken.

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler för eldning. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa iordningställda eldplatser.
Vad som gäller framgår av anslagstavlorna i området. Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen.  

Uppdaterad: 2018-06-13 13.44