Dela

Kontakta oss

Inom- och utomhusmiljö

genomskinligt hus med grön natur och blå himmel

Inomhusmiljö

År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas att

  • samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation,
  • radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m3 luft, och att
  • radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft.

Utomhusmiljö

Ute i naturen finns den friska luften och det är en anledning till varför alla vill gå ut.  Att känna doften från träden och marken, blommorna och vattendraget kan vara ett tecken på att föroreningar luften inte kan dölja naturens dofter. Men utomhusluften är inte alltid så frisk, även om det känns så.

Det finns i princip två typer av luftföroreningar - gas och partiklar. De kan komma
från trafik och fabriker och utsläppen kan ske i vårt land eller komma hit med
vindar från andra länder.

Uppdaterad: 2018-03-06 16.03