Dela

Kontakta oss

Inom- och utomhusmiljö

genomskinligt hus med grön natur och blå himmel

Inomhusmiljö

År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas att

  • samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation,
  • radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m3 luft, och att
  • radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft.

Utomhusmiljö

Det finns i princip två typer av luftföroreningar - gas och partiklar. De kan komma
från trafik och fabriker och utsläppen kan ske i vårt land eller komma hit med
vindar från andra länder. För Bergs kommun har det gjorts en objektiv skattning över luftkvalitén. Du kan läsa mer om kommunens luftkvalitet här.

Uppdaterad: 2019-06-17 08.56