Dela

Kontakta oss

Energirådgivning

Så gott som alla kan sänka sina energikostnader utan att för-sämra sin komfort. Genom att minska förbrukningen av el och värme kan du också spara pengar.

ledlampor

All energianvändning påverkar miljön - därför är den mest miljövänliga energin den som inte används.

Kommunens energi- och klimatrådgivning utförs av Energi- och Klimatrådgivarna Jämtland-Härjedalen (länk till deras hemsida finns nedan).

Energirådgivaren ger dig kostnadsfri och opartisk rådgivning om hur du kan minska dina energikostnader. Här kan du bl a få energiråd om:

Energieffektivisering

 • Isolering
 • Fönster
 • Styr och regler
 • Tappvarmvatten
 • Inomhustemperatur
 • Vitvaror
 • Belysning

Uppvärmningssystem

 • Fjärrvärme
 • Vedeldning
 • Pellets
 • Solvärme
 • Värmepumpar

Idag finns bidrag till solceller

Bidrag kan ges till alla typer av nätanslutna solcellssystem

Stödnivån från och med den 1 februari 2013 är maximalt 35 procent av investeringskostnaden och söks hos Länsstyrelsen.Tips om hur du kan minska din energianvändning kan du också få genom att göra en energikalkyl för ditt hus. Energikalkylen finns på Energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rotavdrag kan också användas för energirelaterade investeringar.

Energistrategi

Energistrategin antogs av fullmäktige den 11/5 2011. Den innehåller bl.a. nedanstående mål:
Elförbrukningen (kWh/m2) ska minska med 10 %
Energianvändningen (kWh/km) för transporter ska minska med 10 %
Förutsatt att ytor och körsträckor för-blir oförändrade motsvarar målen en minskning med ca. 1.300 MWh/år respektive ca. 165 MWh/år.

Målsättningar
Vi vill driva arbetet framåt, få saker gjorda och visa det för anställda och invånare i Bergs kommun men även för andra. Vi strävar hela tiden efter att förbättra vår statistik och uppföljning.

”Kommuner och landsting ska vara föregångare när det gäller energieffektivisering”.

Här kan du ladda ner Energibokslutet med handlingsplan 2012PDF

Uppdaterad: 2018-10-04 11.12