Dela

Kontakta oss

Sotning

Sotning och brandskyddskontroller sköts idag av Sotarbolaget i Jämtland AB. Frågor som gäller sotning och brandskyddskontroll svarar i första hand skorstensfejarmästaren på.

Kontakta Sotarbolaget i Jämtland AB  via telefon 063-516191 eller e-post info@sotarbolaget.se .

Enligt Lagen om skydd mot olyckor kan en kommun medge att en fastighetsägare utför sotning av eldstad på egen fastighet om sotningen kan ske på ett från brandskydds-synpunkt betryggande sätt.

Ansökan att sota eldstad på egen fastighet ska göras hos Räddningstjänsten Jämtland.

Uppdaterad: 2017-02-14 11.09