Dela

Kontakta oss

Installation av eldstad

Vill du installera braskamin, öppenspis, kakelugn eller panna i din bostad eller fritidshus ska det göras en anmälan till kommunen. Detsamma gäller när du byter ut befintlig eldstad till något som väsentligt ändrar eldstadens funktion och användningssätt, eldningsförhållanden eller rökgastemperatur.

Observera att du måste ha ett startbesked från kommunen innan du installerar/ ändrar din nya eldstad.

Blanketten "Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd, enligt plan- och byggförordningen" kan användas som ansökan.

Följande handlingar ska bifogas din ansökan:

  • Miljö- och typgodkännandebevis eller motsvarande för både eldstad och rökkanal, på svenska (ska återförsäljare av produkterna kunna erhålla).
  • Planritning som visar eldstadens läge.
  • Situationsplan i skala 1:500 där aktuellt hus för installationen är utmarkerat.

Med startbeskedet förutsätter Miljö-och byggnadsnämden att du som byggherre följer upp och kontrollerar att installationen i sin helhet följer leverantörens installationsanvisningar.

I de fall där typgodkännande inte finns för eldstad eller rökkanal (t ex vid installation av äldre kaminmodell, kakelugn osv.) så behöver vi även följande information för att kunna bedöma att installationen uppfyller de funktionskrav som ställs:

  • Sektionsritning som visar eldstadens och rökkanalens läge
  • Beskrivning om hur och med vad, genomföringar kommer att göras
  • (Om möjligt) produktnamn på eldstad och rökkanal

Innan du får slutbesked och kan börja använda eldstaden så ska den besiktigas och godkännas av skorstensfejarmästare.  Installationen ska även intygas med en ifylld och signerad kontrollplan i de fall typgodkännande saknas för eldstad och/eller rökkanal. Besiktningsprotokoll och kontrollplan skall sändas in till Miljö- och byggnadsnämnden.

Om rökkanal placeras utanpå fasaden, kan åtgärden vara bygglovspliktig. Ligger byggnaden inom detaljplanerat område ska även en ansökan om bygglov göras om byggnadens utseende väsentligt förändras.

Innan du får börja använda din eldstad ska du ha fått ett slutbesked från Miljö- och byggnadsnämnden.

OBS! När du fått ditt slutbesked och får börja använda din eldstad så tänk på att alltid elda med det bränsle som din eldstad är gjord för och elda inte för mycket. Många bränder beror på felaktig eldning. Kontakta din sotare om du är osäker på hur du kan elda!

Uppdaterad: 2016-04-19 15.02