Dela

Kontakta oss

Riktlinjer för arbete med detaljplaner

Miljö- och byggnadsnämnden har arbetat fram riktlinjer för planarbete i Bergs kommun.

Riktlinjerna riktar sig främst till exploatörer och planförfattare som arbetar med planärenden för Bergs kommun. Vissa delar av lathundens innehåll kan tyckas självklara men kommunen ser ändå ett behov av att förtydliga t ex rollfördelning och arbetssätt under planprocessens gång.

Syftet med lathunden är att få en likformighet dels i utseende och innehåll dels i kvalitet hos de planhandlingar som tas fram i Bergs kommun.

Klicka på nedanstående länk för att läsa dokumentet.

Riktlinjer för arbete med detaljplanerPDF

Uppdaterad: 2017-07-05 16.11