Dela

Kontakta oss

Pågående detaljplaner

Pågående detaljplaner under samråd

bild på planprocess samråd
I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under samråd.

Tid för synpunkter/yttrande

Tid för synpunkter/yttrande har gått ut

Pågående detaljplaner under granskning

bild på planprocess granskning
I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under granskning.

Tid för synpunkter/yttrande

Tid för synpunkter/yttrande har gått ut

Klövsjö 5:289, Lillbäckvallenöppnas i nytt fönster

Klövsjö 5:512 och 5:513öppnas i nytt fönster
Del av Solsidan - "Peos backe"

Tillägg Solsidan del 3Böppnas i nytt fönster

Klövsjö 5:512öppnas i nytt fönster,
Solsidan - Mellanområdet

Tillägg Utsikten centrala del 1öppnas i nytt fönster

 


Antagna detaljplaner

bild på planprocess antagande
Antagna planer. I denna tabell redovisas antagna planer med datum för beslut och ev. överklagande.

Antagna

Beslut

Överklagad
Klövsjö 5:51, Sångbäcksvallenöppnas i nytt fönster 

2017-10-19

2017-11-13


Uppdaterad: 2019-02-20 13.50