Dela

Kontakta oss

Hur man överklagar  

Om man vill överklaga ett beslut från miljö- och byggnads-nämnden så måste man göra det inom tre veckor från den dag då man fick del av beslutet. Överklagandet måste vara skriftligt. Överklagandet sker till länsstyrelsen, men skickas till kommunen.

Vad som inte kan överklagas

Beslut om det behövs tekniskt samråd kan inte överklagas. Inte heller frågor som redan är avgjorda genom detaljplan, områdesbestämmelser eller förhandsbesked.

Hos vem ska beslutet överklagas?

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Var lämnas överklagandet?

Skrivelsen ska lämnas/skickas till: Miljö- och byggnadsnämnden enligt adressen till Bergs kommun längst ned på denna sida.

Tid för överklagande

Nämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Hur man utformar sitt överklagande

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr).
Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
För mer information, kontakta miljö- och byggnadsnämnden, 0687-161 00 eller mob@berg.se.

Underteckna överklagandet

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med en fullmakt.

Uppdaterad: 2017-03-13 14.04