Dela

Kontakta oss

Hur man mäter hus

Högsta antal våningar

Att inreda vind och källare är tillåtet utöver det våningsantal som står i planen, om inte planen säger annat. Tänk på att
inredningsbar vind räknas som våning om skärningslinjen mellan fasad- och takplan ligger mer än 0,7 meter över vinds-bjälklagets översida.

Källare (och suterrängvåning)

räknas som våning, om golvets översida i våningen närmast ovanför ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden.

Suterrräng

Suterrängvåning är till skillnad mot källare frilagd på en eller flera sidor och räknas ibland som våning.
Se måttreglerna ovan.

Om du vill bygga en suterrängvåning utöver det våningsantal som anges i detaljplanen, måste det framgå av bestämmelserna i planen att det är tillåtet.

Bruttoarea

Bruttoarean (BTA) är den totala arean för alla våningsplan begränsat av omslutande ytterväggars utsida.
Vind, källare och alla våningar räknas in i bruttoarean.

Bruttoarea

Nockhöjd

Nockhöjden är höjden från markens medelnivå invid byggnaden upp till takets högsta del. Delar som sticker upp ovanför taket, som skorstenar och antenner ska inte räknas in. 

Tänk på att takkupor kan påverka
byggnadshöjden.
De får i regel inte genombryta
"45-gradersplanet".

Om detaljplanen innehåller särskilda
definitioner eller beräkningsregler
för byggnadshöjd ska du använda dessa.

Exploateringstal

Exploateringstal är sammanlagd bruttoarea per fastighetsarea.

Uppdaterad: 2015-10-22 14.46