Dela

Kontakta oss

Förhandsbesked

för bygglov

Om du vill göra något som kräver bygglov utanför detaljplanerat område kan du söka förhandsbesked för att ta reda på om det är möjligt på den platsen. Förhandsbeskedet är endast en lokal-iseringsprövning — den svarar på frågan om platsen får användas.

Varför söka förhandsbesked?

För att få reda på om det är möjligt att bygga på en fastighet kan du söka förhandsbesked. Vill du använda en plats men inte vet vilken typ av hus du vill ha? Du kanske funderar på att stycka av en tomt? Vid förhandsbeskedet får du veta om platsen är tillåten att ta i anspråk.

Vid förhandsbesked

Miljö- och byggnadsnämnden gör en prövning om det som planerats kan tillåtas på den platsen. Ett positivt förhandsbesked innebär inte att du får påbörja byggandet.

En bygglovsansökan ska lämnas in inom två år. När bygglovet sedan behandlas har platsen redan prövats i samband med förhandsbeskedet.

En avgift tas ut för handläggningen av förhandsbesked.

Uppdaterad: 2019-01-03 08.24