Dela

Kontakta oss

Bygglovsprocessen

Ett byggprojekt består av många steg. Vissa delar går ganska fort medan andra kan ta tid. Tänk på att söka ditt bygglov i god tid.

Ansökningsblanketter hittar du dem via denna länk.

Bygglov eller anmälan

Du lämnar in din bygglovsansökan eller din anmälan till mob@berg.se Om det saknas handlingar hör vi av oss.

Tekniskt samråd

Ett tekniskt samråd ska hållas i större ärenden. Där ska du som byggherre, tillsammans med din kontrollansvarig, träffa en byggnadsinspektör från kommunen och prata igenom ert projekt. Vid det tekniska samrådet går man igenom hela projektet, alla handlingarna och vad mer som kan behövas tas reda på. Dessutom tittar man på planeringen och bestämmer behoven av arbetsplatsbesök och annan tillsyn. I kallelsen finns det en dagordning för mötet och en lista över handlingar som ska gås igenom.

Startbesked

Kommunens miljö- och byggnadsnämnd måste lämna ett startbesked innan du får påbörja ditt arbete. Att börja utan startbesked blir dyrt och krångligt.

Arbetsplatsbesök

Om det varit ett tekniskt samråd i ditt projekt kom ni överens om när byggnadsinspektören skulle komma ut och besöka byggplatsen. Det kan vara olika många besök på olika projekt. Protokoll skrivs av bygginspektören.

Slutsamråd

Om det varit ett tekniskt samråd i ditt projekt kom ni överens om när byggnadsinspektören skulle komma ut på slutsamråd. Vid besöket går ni tillsammans igenom kontrollplanen och all annan dokumentation över bygget. Innan bygginspektören går därifrån ska du veta vad du ska göra för att få ett slutbesked. Protokoll skrivs av bygginspektören.

Slutbesked

När ditt projekt är färdigbyggt och allt är klart mellan dig och miljö- och byggnadsnämnden skriver bygginspektören ett slutbesked. Slutbeskedet innebär att du får flytta in eller börja använda det du installerat.

Kontrollansvariga

I de flesta projekt behöver du en kontrollansvarig. Du hittar dem på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, de behöver vara certifierade. Den kontrollansvariga ska hjälpa dig som byggherre att följa lagstiftningen. Den som är kontrollansvarig ska vara i självständig ställning mot den som utför ett arbete och ska vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Kontrollplan

Som byggherre ska du se till att det finns en genomtänkt handlingsplan för hur ditt projekt ska kontrolleras. I kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur det ska kontrolleras, mot vad kontrollerna görs och när kontrollen utförts.

Alla ärenden kräver en kontrollplan, men den ska anpassas efter varje enskilt ärende. I de enklaste ärendena skrivs några få punkter in i startbeskedet, mer komplicerade ärenden behöver många kontrollpunkter. Kontrollplanen tas fram av byggherren och kontrollansvarig och fastställs i startbeskedet.

Uppdaterad: 2019-01-03 08.24