Dela

Kontakta oss

Behöver jag bygglov?   

Om man behöver bygglov bestäms inte bara av vad man ska göra utan också av var fastigheten ligger.
Det krävs bygglov för fler åtgärder inom områden där det finns detaljplaner. Det som får göras utan bygglov bestäms också av avståndet till tomtgränsen och andra måttbestämmelser.

När behöver jag söka bygglov?

Vanligtvis behöver du söka bygglov om du ska bygga en ny byggnad eller flytta en byggnad till en ny plats.

Om du ska bygga till en byggnad behöver du också bygglov. En tillbyggnad räknas i alla riktningar. Det betyder att både om du ska förlänga din byggnad, gräver källare eller bygger på en våning räknas det som tillbyggnad. Inglasning av altan är också en tillbyggnad.

Om du ska göra en ändring som innebär att det kommer till en bostad behöver du också söka bygglov.

Även när byggnaden ska användas för annat än vad den ursprungligen har använts som eller vad som stått i bygglovet för den, behöver du söka bygglov.

Andra lov

Om du ska riva en byggnad och det finns en detaljplan som gäller för fastigheten behöver du söka rivningslov. Ligger fastigheten utanför detaljplanerat område ska i stället göra en anmälan om rivning.

När du ska ändra tomtens utseende, genom att till exempel schakta bort eller fylla på jord, fälla träd eller plantera skog och tomten finns inom detaljplanerat område, behöver du söka marklov.

På Boverkets hemsida finns en broschyr som tar upp frågor om bygglov. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2018-08-24 10.12