Dela

Kontakta oss

Avgifter

   

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut avgifter för sin hand-läggning. Det finns några olika avgifter som gäller lov- och anmälningsärenden enligt plan- och bygglagen.

Avgift för lov- och anmälningsärenden

Bygglovsavgiften beror på hur stor byggnad det är och på hur komplicerat ärendet är. Även andra saker kan inverka på avgiften.

Förhandsbesked är en prövning om en plats är lämplig för bebyggelse. Även i det fallet krävs handläggning från kommunen. Grannar hörs alltid i ärenden om förhandsbesked.

Om du vill bygga inom 100 m från en sjö eller ett vattendrag krävs det ofta en Strandskyddsdispens. Strandskyddsdispens kräver en egen handläggning enligt Miljöbalken så den kostnaden tillkommer till bygglovet eller förhandsbeskedet.

När du anmäler installation av eldstad, hiss eller ändring av bärande konstruktion eller andra ärenden som tas upp av plan- och byggförordningen, finns fasta avgifter.

All handläggning som kommunen utför, tar vi ut en avgift för. Kontakta oss gärna för att få veta vad ditt ärende kommer att kosta.

Exempel på avgifter under 2017

Här följer exempel på vad olika åtgärder kostar. Länk till taxan i sin helhet finns här nedanför, klicka på "Avgifter och taxor".

Installation av eldstad: 1 440 kronor
Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus som följer detaljplan: 24 000 kronor
Installation av ventilationsanläggning i enbostadshus: 2 400 kronor
Rivning utanför planlagt område: 2 400 kronor
Ändring av bärande konstruktion, små eller stora åtgärder: 3 840 eller 7 680 kronor
Förhandsbesked: 8 640 kronor
Strandskyddsdispens: 9 600 kronor

Uppdaterad: 2017-02-14 12.08