Dela

Kontakta oss

Nästa steg för nytt trygghetsboende och bibliotek i centrala Svenstavik

Illustration över den nya byggnad som föreslås i Svenstaviks centrum och som ska inrymma trygghetsboende och bibliotek

Mellan den 16 september och den 8 oktober pågår den så kallade granskningsfasen i den detaljplaneprocess som ska möjliggöra ny bebyggelse i form av ett trygghetsboende och bibliotek i centrala Svenstavik.

Området som förslaget till ny detaljplan berör omfattas av nuvarande Familjens hus vid torget i Svenstavik, och angränsade parkeringsytor samt grönområde och hyreshus vid Mellanvägen, respektive upp mot järnvägen.

Förslaget till detaljplan ska göra det möjligt att bygga ett nytt trygghetsboende och bibliotek där Familjens hus ligger idag. Den nya byggnaden planeras vara i tre våningar med indragen takvåning och inrymma lokal för offentlig verksamhet på entréplan, lägenheter inom plan två och tre, samt en takvåning innehållande bland annat terrass. Till byggnaden kommer en attraktiv och trivsam innergård med tillhörande parkering anläggas för byggnadens behov.

Planen syftar även till att befästa pågående markanvändning för fastigheten Bergsviken 4:61 genom att planlägga denna mark för parkeringsändamål.

Mer information om planerna

Förslaget till ny detaljplan och tillhörande planhandlingar finns tillgängligt via kommunens officiella digitala anslagstavla under hela granskningstiden, som pågår från den 16 september till den 8 oktober 2020.

Förslag till detaljplan med samtliga planhandlingar för Bergsviken 4:64 med fleralänk till annan webbplats

Behöver du få planförslaget i pappersform och saknar möjlighet att skriva ut själv? Ta kontakt med miljö- och byggavdelningen så ordnar vi det. Du kan också kontakta oss om du har andra frågor om planförslaget eller detaljplaneprocessen.

Vill du veta mer om det planerade trygghetsboendet? Besök vår projektsida nedan!

Planerat trygghetsboende och bibliotek i centrala Svenstavik

Uppdaterad: 2020-09-16 15.27