Dela

Kontakta oss

Blanketter

Här hittar du kommunens alla blanketter samlade på en sida. Många av blanketterna kan fyllas i på skärmen, sparas och skrivas ut. En del måste du skriva ut först, fylla i och sedan skicka per post eller enligt annan överenskommelse.

en hög med pappersblanketter

Klicka på en länk i nedanstående innehållsförteckning för att komma till rätt blankett.

Om du har en föråldrad PDF läsare kan du ladda hem en ny gratis här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketterna fungerar bäst med Internet Explorer som web-läsare.

Om du får problem med att öppna blanketter kan det bero på de inställningar du har i din webläsare. Läs här för att få mer information.

BARN UNGDOM OCH UTBILDNING

Nr

Namn

1

Anhållan om reducerad barnomsorgsavgift (5058)PDF

2

Anmälan byte/utflyttning skola (5010)PDF

3

Anmälan om delad plats gällande förskola (5023)PDF

 

OBS blankett 5077 gäller vid anmälan delad plats fritidshem

4

Anmälan om delad plats gällande fritidshem (5077)PDF

5

Anmälan till Kulturskolans ämneskurser (298-152)PDF

6

Anmälan till svenskundervisning SFI (5028)PDF


Ansökan om extra skolår (5092)PDF

7

Ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg för barn i fritidshemsålder (5088)PDF

8

Ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg för barn i förskoleålder (5081)PDF

9

Ansökan om inackorderingsbidrag för gymnasial utbildning (676-450)PDF

10

Ansökan till kommunal vuxenutbildning (5047)PDF

11

Ansökan om modersmålsundervisning (5006)PDF

12

Ansökan om skolbyte grundsärskolan (5065)PDF

13

Ansökan om plats i förskola i annan kommun (5091)PDF

14

Ansökan om plats i förskola (571-305)PDF

 

OBS blankett 397-732 gäller vid ansökan om plats i fritidshem

15

Ansökan om plats i fritidshem (397-732)PDF

17

Ansökan skolskjutsar dispens (5014)PDF

18

Ansökan om utökad vistelsetid på förskola/fritidshem (5095)PDF

19

Begäran om betyg/slutomdöme i grundsärskolan (5007)PDF

20

Begäran om utskrivning ur grundsärskolan eller träningsskolan (5019)PDF

21

Beställning av specialkost (5040)PDF

22

Information om maxtaxa (394-279)PDF

23

Information avseende inkomstuppgift förskola/fritidsavgift (041-014)PDF

24

Information avseende Kulturskolans ämneskurser (389-915)PDF

25

Inflyttningsanmälan till grundskola/förskoleklass (5009)PDF

26

Inkomstuppgifter förskola/fritidsavgift (479-465)PDF

27

Kontaktuppgifter vårdnadshavare förskola (5024)PDF

28

Kontaktuppgifter vårdnadshavare skola (5074)PDF

29

Ledighet för elevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

30

Medgivande till skjuts förskola, skola och fritidshem (5039)PDF

31

Samtycke till överföring av barnhälsovårdsjournal/elevhälsovårdsjournal (5048)PDF

32

Schemablankett för förskola (5030)PDF

33

Skolval förskoleklass (733-503)PDF

34

Språkval (5045)PDF

35

SkolskjutsreglementePDF

36

Tillfällig utbetalning feriearbete (153-338)PDF

37

Uppsägning av plats gällande förskola eller fritidshem (5021)PDF

 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I BRÄCKE OCH BERGS KOMMUN

Nr

Namn

1

Länk till blanketter hos gemensam överförmyndarnämnd Bräcke/Bergs kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Uppdaterad: 2018-06-13 09.33