Dela

Kontakta oss

Blanketter

Här hittar du kommunens alla blanketter samlade på en sida. Många av blanketterna kan fyllas i på skärmen, sparas och skrivas ut. En del måste du skriva ut först, fylla i och sedan skicka per post eller enligt annan överenskommelse.

en hög med pappersblanketter

Klicka på en länk i nedanstående innehållsförteckning för att komma till rätt blankett.

Om du har en föråldrad PDF läsare kan du ladda hem en ny gratis här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketterna fungerar bäst med Internet Explorer som web-läsare.

Om du får problem med att öppna blanketter kan det bero på de inställningar du har i din webläsare. Läs här för att få mer information.

BARN UNGDOM OCH UTBILDNING

Nr

Namn

1

Anhållan om reducerad barnomsorgsavgift (5058)PDF

2

Anmälan byte/utflyttning skola (5010)PDF

3

Anmälan om delad plats gällande förskola (5023)PDF

 

OBS blankett 5077 gäller vid anmälan delad plats fritidshem

4

Anmälan om delad plats gällande fritidshem (5077)PDF

5

Anmälan till Kulturskolans ämneskurser (298-152)PDF

6

Anmälan till svenskundervisning SFI (5028)PDF


Ansökan om extra skolår (5092)PDF

7

Ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg för barn i fritidshemsålder (5088)PDF

8

Ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg för barn i förskoleålder (5081)PDF

9

Ansökan om inackorderingsbidrag för gymnasial utbildning (5011)PDF

10

Ansökan till kommunal vuxenutbildning (5047)PDF

11

Ansökan om modersmålsundervisning (5006)PDF

12

Ansökan om skolbyte grundsärskolan (5065)PDF

13

Ansökan om plats i förskola i annan kommun (5091)PDF

14

Ansökan om plats i förskola (571-305)PDF

 

OBS blankett 397-732 gäller vid ansökan om plats i fritidshem

15

Ansökan om plats i fritidshem (397-732)PDF

17

Ansökan skolskjutsar dispens (5014)PDF

18

Ansökan om utökad vistelsetid på förskola/fritidshem (5095)PDF

19

Begäran om betyg/slutomdöme i grundsärskolan (5007)PDF

20

Begäran om utskrivning ur grundsärskolan eller träningsskolan (5019)PDF

21

Beställning av specialkost (5040)PDF

22

Information gällande inackorderingsbidrag för gymnasiestudier vid kommunala gymnasieskolor (5068)PDF

23

Information om maxtaxa (394-279)PDF

24

Information avseende inkomstuppgift förskola/fritidsavgift (041-014)PDF

25

Information avseende Kulturskolans ämneskurser (389-915)PDF

26

Inflyttningsanmälan till grundskola/förskoleklass (5009)PDF

27

Inkomstuppgifter förskola/fritidsavgift (479-465)PDF

28

Kontaktuppgifter vårdnadshavare förskola (5024)PDF

29

Kontaktuppgifter vårdnadshavare skola (5074)PDF

30

Ledighet för elevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

31

Medgivande till skjuts förskola, skola och fritidshem (5039)PDF

32

Samtycke till överföring av barnhälsovårdsjournal/elevhälsovårdsjournal (5048)PDF

33

Schemablankett för förskola (5030)PDF

34

Skolval förskoleklass (733-503)PDF

35

Språkval (5045)PDF

36

SkolskjutsreglementePDF

37

Tillfällig utbetalning feriearbete (6016)PDF

38

Uppsägning av plats gällande förskola eller fritidshem (5021)PDF

 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I BRÄCKE OCH BERGS KOMMUN

Nr

Namn

1

Länk till blanketter hos gemensam överförmyndarnämnd Bräcke/Bergs kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Uppdaterad: 2018-04-19 14.46