Dela

Kontakta oss

Latrin

Latrin är en relativt svår och resurskrävande avfallstyp, som kan medföra betydande hanterings- och arbetsmiljöproblem om det inte sköts rätt.

För att få lämna latrin till kommunens insamlingssystem krävs att några grundläggande saker uppfylls:

  • Fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren ska ha ett abonnemang för latrin.
  • Latrin tas bara emot i kärltyp som är godkänd av kommunen.
  • Latrinkärlen får endast innehålla sådant som vanligtvis spolas ner i toaletten, urin, avföring och toalettpapper. Kärl som innehåller till exempel plastpåsar tas inte emot.

Insamlade latrinkärl töms maskinellt, en förutsättning för att det ska fungera är att kärlen är av rätt typ, har tillräckligt bra kvalitet samt sist men inte minst, att Du som avlämnare inte har plastpåsar eller annat avfall i kärlet som omöjliggör tömning och behandling av latrinet.

Latrinabonnemang

Latrinabonnemang beställer du genom att kontakta kommunen, Björn Hansson eller Anki Westlinder, se kontaktinformation längst ned på sidan.

Utlämning av latrinkärl

Kärl finns för avhämtning vid kommunens återvinningscentraler i Brånan, Side och Ljungdalen samt Ljungdalens Turist & Informationsbyrå.
När du hämtar ut kärl antecknas namn, fakturaadress och fastighet på en lista, listan skickas sedan till kommunen och utgör faktureringsunderlag för utlämnade kärl.

Samfällighetsföreningar

Ingår din fastighet i någon av följande fritidshusområden Arådalen, Gräftån, Sångbäcksvallen och Södra Storhogna, tillämpas speciella lösningar. Kontakta din förening eller renhållningen för mer information.

Fyllda kärl

Fyllda kärl av godkänd typ och utan ovidkommande innehåll kan lämnas vid kommunens återvinningscentraler.
För fastighetsägare som tillhör föreningar kan alternativa insamlingslösningar förekomma. Kontakta din förening eller renhållningen för mer information.

Latrinkompost

Kommunens föreskrifter om avfallshantering ger under vissa omständigheter möjlighet till eget omhändertagande av latrin på den egna fastigheten.
Innan Du börjar hemkompostera latrin måste en skriftlig anmälan göras till kommunen. Blankett för anmälan om kompostering hittar du i blankettarkivet längst ned på sidan, se sedan blankett 2 under rubriken Miljö.

Uppdaterad: 2015-11-09 10.20