Dela

Kontakta oss

Källsortering

Du slängar väl inte pengar i soppåsen? Genom noggrann sortering av ditt avfall kan du minska antalet tömningar och därmed dina kostnader för avfallshanteringen. I ett vanligt hushåll produceras många sorters avfall som ska omhändertas på olika sätt.

Källsortering av avfall från hushåll i Bergs kommun innebär att avfallet sorteras i följande fraktioner.

  • Farligt avfall
  • Förpackningar och tidningar
  • Grovavfall och mindre metallföremål
  • Brännbart hushållsavfall
  • Deponirest

Är du osäker på till vilken kategori ditt avfall hör finns en sorteringsguide längst ned på sidan. Hittar du inte det du söker där är du välkommen att kontakta Renhållningen, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Uppdaterad: 2016-12-05 09.52