Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Vuxenutbildning

Till oss är du välkommen från och med 1 juli det år du fyller 20 (för sfi 16 år). Om du har slutbetyg eller gymnasieexamen, eller har särskilda skäl, kan du ha rätt att påbörja en utbildning även innan du har fyllt 20 år. För att vara behörig ska du också sakna eller ha brister i de kunskaper som kursen eller utbildningen avser att ge.

vuxna framför en dator

Vuxenutbildningen består av

  • Komvux på grundläggande nivå - grundskolenivå
  • Komvux på gymnasial nivå - motsvarande gymnasieskolans kurser och utbildningar
  • Komvux i svenska för invandrare (sfi)
  • Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå
  • Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

Vad?

Vår tanke är att du ska studera precis det du behöver för att nå ditt studiemål. Innehållet i studierna kan därför variera beroende på vad och hur du vill studera.

Hur?

Beroende på ditt studiemål och dina önskemål kan du studera på distans, skolförlagt eller en blandning av båda. Det kan också innebära att du studerar en kurs med en för dig individuellt upplagd studieplanering. Du kan läsa på heltid eller deltid och även kombinera studierna med arbete. 

När?

Vuxenstudier är sällan bundet av terminstider utan många kurser och utbildningar har start vid olika tider på året.

Studievägledning

Kontakta studievägledare vid LärCentrum för information om kurser, utbildningar och studiestöd samt för att upprätta en individuell studieplanering utifrån ditt behov, studiemål och förutsättningar. Studieplanen ligger till grund för din ansökan till studierna. 

Ansökan

Du kan läsa mer om hur du gör en ansökan till vuxenutbildning på Lärcentrum Bergs webbplats.

Besök Lärcentrum Bergs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som är bosatt i Bergs kommun och söker kurs eller utbildning i en annan kommun, tänk på att lämna in din ansökan i god tid tillsammans med betygskopior samt en skriftlig motivering varför du söker just den utbildningen.

Uppdaterad: