Dela

Kontakta oss

Skolråd

På varje skola sker föräldrasamverkan genom exempelvis föräldraråd eller föräldraföreningar. I kommunen finns även ett Skolråd som arbetar med kommunövergripande skolfrågor. Minnesanteckningar från Skolrådet läggs in på denna sida.

bild på ett möte

Skolrådet består av Barn- och utbildningschefen (sammankallande), företrädare för Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund, en förälder per 100 elever och skola samt Barn- och utbildningsutskottet.

Skolrådet sammanträder minst en gång per termin. Skolrådets huvudsakliga uppgift är att:

  • informera om lagstiftning, forskning, och förutsättningar för skolverksamheten i kommunen,
  • diskutera och ta upp synpunkter från föräldrar, medarbetare och andra berörda inom skolverksamheten i kommunen,
  • informera om det aktuella läget samt utmaningar som kommunen har.

Nästa möte

Inget planerat möte finns för närvarande.

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från Skolrådet 2015-02-23PDF

Minnestanteckningar från Skolrådet 2014-10-20PDF

Minnesanteckningar från Skolrådet 2014-05-19PDF

Minnesanteckningar från Skolrådet 2014-03-25PDF

Minnesanteckningar från Skolrådet 2013-06-11PDF

Minnesanteckningar från Skolrådet 2013-01-22PDF

Minnesanteckningar från Skolrådet 2012-09-26PDF

Minnesanteckningar från Skolrådet 2012-04-25PDF

Uppdaterad: 2018-03-09 13.01