Dela

Kontakta oss

Taxor inom barnomsorg

Bergs kommun tillämpar maxtaxa från och med den 1 januari 2002.

Nedanstående avgifter gäller för 2020

Aavgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst upp till ett inkomsttak. Föräldrar är skyldiga att redovisa inkomstuppgifter, se länk till information längre ned. Inkomsttaket är 49 280 kronor per månad. Det yngsta barnet räknas som ”Barn nr 1”.

Förskola heltid

avser barn från 1 år med vistelsetid över 25 tim/vecka

Barn nr 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1 478 kr/månad

Barn nr 2: 2 % av inkomsten – dock högst 986 kr/månad

Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 493 kr/månad

Barn nr 4: ingen avgift

Förskola deltid

avser barn från 1 år med en vistelsetid på högst 25 tim/vecka

70 % av heltidsavgift

Fritidshem

Barn nr 1: 2 % av inkomsten – dock högst 986 kr/månad

Barn nr 2: 1 % av inkomsten - dock högst 493 kr/månad

Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 493 kr/månad

Barn nr 4: ingen avgift.

Allmän förskola

Gäller från höstterminen det år barnet fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet börjar förskoleklass varav 15h/vecka är avgiftsfri. Avgifterna utgår från samma taxor som för fritidshemmet. För barn som vistas i förskolan mer än 15h/vecka, men mindre än 25h/vecka betalas 70% av heltidsavgift. För barn som vistas i förskolan mer än 25h/vecka betalas heltidsavgift.

Uppsägning

Uppsägningstiden för barnomsorgen är 3 månader. Uppsägningen ska göras skriftligt. Platsen får nyttjas under uppsägningstiden.

Uppdaterad: 2020-03-05 09.50