Dela

Kontakta oss

Skolskjutsar

Kommunen är enligt Skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i  grundskolan, obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan.
Vid beslut om skolskjuts ska  hänsyn tas till färdvägens längd, trafikförhållanden funktionhinder hos elev eller någon annan särskild omständighet.
Kommunen ska besluta om vilka avståndsregler som ska gälla.

Skolskjuts

Transporter till och från skola för elever i förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola och gymnasiesärskola är att betrakta som skolskjuts.

Elevresor

Med elevresor avses gymnasieelevernas resor mellan bostad och skola.
Kommunen har ingen skyldighet att anordna sådana resor, utan endast ett ansvar för resekostnader upp till ett visst belopp, som inte behöver överstiga 1/30 av basbeloppet.

Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts för elever i

  • förskoleverksamhet eller allmän förskola
  • skolbarnomsorg
  • fristående förskoleklasser, grundskolor och fristående särskolor
  • annan grund- eller särskola än den som kommunen skulle ha placerat eleven i
  • sameskolan
  • statens specialskolor

Även om det inom dessa verksamheter inte finns skyldigheter att sörja för
att skolskjuts anordnas, kan kommunen ändå välja att göra det.
Det finns då inget rättsligt hinder att ta ut avgift för sådana transporter.

Gällande skolskjutsregler antagna i Bergs kommun kan Du läsa här nedan.
 
Om Du som vårdnadshavare behöver söka dispens från gällande regler
använder Du blanketten "Ansökan om dispens från skolskjutsreglerna".

Ur Skolskjutsreglementet står även att läsa

"Förseningar eller tillfälligt inställda turer med ordinarie linjetrafik berättigar inte till särskild skolskjuts. 

"Vid extrema förhållanden t.ex. oframkomligt väglag, naturkatastrof, extrem kyla eller andra extraordinära omständigheter kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras.

I dessa fall utgår inte ersättning till elev eller vårdnadshavare."

Uppdaterad: 2019-02-11 13.44