Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Välkommen till förskola i Bergs kommun

Som vårdnadshavare är du den första, största och viktigaste personen i ditt barns liv. Förskolan finns för att erbjuda barnet en rolig, trygg och lärorik utbildning under den tid vårdnadshavaren arbetar eller studerar. Förskola kan också erbjudas utifrån barnets eget behov. Ett förtroendefullt samarbete mellan hemmet och förskolan är mycket viktigt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnets utveckling och välmående.

Karta förskolor, förkortas FSK på kartan

Karta förskolor, förkortas FSK på kartan

Bergs kommun erbjuder förskola på sju orter. Därutöver finns två fristående förskolor med enskilda utövare som huvudman.
Samtliga alternativ till barnomsorg står under kommunens tillsyn och uppfyller de kvalitetskrav som kommunen ställer.

Varje förskola har en rektor som är ansvarig för enhetens arbete.

Förskolan styrs av skollagen, förskolans läroplan samt FN:s barnkonvention. Förskolan är en egen skolform och det första steget i utbildningstrappan. Utbildningen ska vara trygg, rolig och lärorik och lägga grunden för det lärande som fortsätter livet ut. Barn ska ges möjlighet att lära sig olika saker genom att leka, skapa och utforska - både i grupp och på egen hand.

Verksamhetsformer

Förskola

Förskolan vänder sig till barn från 1 till 5 år vars vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldralediga.

För att erbjudas plats på förskolan måste barnet ha fyllt ett år.

Allmän förskola för 3–5 åringar

Allmän förskola innebär att alla barn från och med höstterminen det år man fyller tre år har rätt till avgiftsfri verksamhet under 525 timmar per år. Allmän förskola har ett pedagogiskt syfte och erbjuds i den ordinarie utbildningen 15h/vecka. Den följer skolans läsårs- och lovtider vilket innebär att barnet ska vara ledigt alla skollov.
Schemat för den allmänna förskolan bestäms på respektive förskola och är anpassat efter bästa pedagogiska kvalitet för barnet. Placering enligt enbart allmän förskola är avgiftsfri. Plats söks som vanligt och vanlig kötid gäller.

Om barnet har pågående placering och närvarotid över 15h/vecka sker automatiskt en avgiftsreducering på motsvarande 15h/v av avgiften från augusti det år barnet fyller tre år.

Försäkring

Alla barn i Bergs kommun är olycksfallsförsäkrade.

Uppdaterad: