Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Förskolor i Bergs kommun

Bergs kommun erbjuder förskola på sju orter. Därutöver finns två fristående förskolor med enskilda utövare som huvudman.
Samtliga alternativ till barnomsorg står under kommunens tillsyn och uppfyller de kvalitetskrav som kommunen ställer.

Karta förskolor, förkortas FSK på kartan

Karta förskolor, förkortas FSK på kartan

Val av förskola

Du har rätt att välja förskola var som helst i kommunen. Ditt önskemål om särskild förskola tillgodoses i mån av plats.
Ansökan gör du på via kommunens e-tjänst eller via blankettarkivet (se länkar nedan). Enligt Skollagen 8 kap 14§ ska förskoleplats erbjudas inom fyra månader från då vårdnadshavare anmält önskemål.

Förskolornas öppethållande

Förskolorna i kommunen är öppna mellan 06.00 och 18.00 med undantag för vissa lokala avvikelser.

Vad kostar en förskoleplats?

Bergs kommun praktiserar maxtaxa när det gäller avgifter inom förskola. För information om taxor inom barnomsorg se länk nedan.

Vistelsetid

Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Bergs kommun erbjuder förskoleplats till föräldrar som vistas stadigvarande i kommunen förutsatt att föräldrarna förvärvsarbetar, studerar är arbetssökande eller föräldralediga.

Schema om barnens vistelsetid ska lämnas in via SchoolSoft. Barnens och elevernas vistelsetid är föräldrars arbetstid/studietid plus restid till och från förskola. Även vistelsetid under skollov ska lämnas in i god tid före loven. Under föräldrars lediga dagar och semester ska barnet vistas hemma.

Allmän förskola

Höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuder kommunen alla barn allmän förskola 15h i veckan. Den följer skolans läsårs- och lovtider. Schemat för den allmänna förskolan bestäms på respektive förskola och är anpassad efter den pedagogiska verksamheten. Finns det önskemål om att nyttja förskoleplatsen även under skolloven ska detta anmälas i god tid till förskolan. Vistelsetiden är fortfarande 15h och den är avgiftsbelagd upp till deltid.

Allmän förskola är avgiftsfri. De barn som har en vistelsetid mer än 15h/vecka får en avgiftsreducering motsvarande detta för den totala förskoleplatsen. För information om taxor inom barnomsorg se länk nedan.

​Familjen blir fler

​Om familjen utökas (dvs om småsyskon föds) har barnet rätt att vara på förskolan redan från första dagen, även om båda föräldrar är hemma. Verksamheten bestämmer dagar och tider för detta (15h/vecka).

Stängningsdagar

Förskolan har rätt att stänga sin verksamhet för planering, kompetensutveckling och utvärdering fyra gånger per år.

Kosthållning

Förskolan följer samma matsedel som skolorna. Allt mat tillagas från grunden i våra egna kök. Enligt Kostpolicyn för Bergs kommun ska maten vara allergianpassad då relevanta intyg finns för detta. För beställning av specialkost, se blankettarketivet (se länk nedan).

Allergi

För barn med allergi finns rutiner utarbetade på varje enskild förskola.

Uppdaterad: