Dela

Kontakta oss

Bidrag till sportlovsaktiviteter

Vill du eller din förening anordna en aktivitet för barn och unga under sportlovet?

Regeringen fördelar 245 000 kr till Bergs kommun för gratis lovsaktiviteter under 2018. Totalt delar regeringen ut 250 000 000 till landets kommuner för att främja människors aktiva deltagande i samhällslivet.

Har du/ni en bra idé som bidrar till att barn och unga får ett härligt lov? Klicka här för att anmäla ditt intresse.

Kriterier för att kunna söka bidrag:

  • Aktiviteten ska vara kostnadsfri för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • Aktiviteten ska ge barn och unga stimulans och personlig utveckling samt uppmuntra både pojkars och flickors deltagande
  • Aktiviteten ska skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
  • Aktiviteten ska genomföras så att alla behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna

Uppdaterad: 2018-01-31 11.28