Dela

Kontakta oss

Pensionärs- och tillgänglighetsråd

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet (KPTR)

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet (KPTR) är ett remiss- och samarbetsorgan mellan Bergs kommun och företrädare för föreningar med representation i rådet.

Det kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet sorterar under kommunstyrelsen.

Rådets arbetsuppgifter:

  • Utgöra en kontaktkanal mellan kommunen och pensionärs- samt handikappföreningar.
  • Verka för att pensionärers och handikappsaspekter tas tillvara i planeringen i alla nämnder/styrelser och i all verksamhet som kommunen ansvarar för.
  • Utgöra ett forum där pensionärs- och handikappföreningars sakkunskap kan förmedlas till kommunens nämnder/styrelser.
  • Genom pensionärs- och handikappföreningar utgöra remissorgan i samhällsplaneringen.
  • Vid behov lämna förslag på strategiska frågor som berör de medlemmar rådet representerar.

Bergs kommuns KPTR består av åtta ledamöter för pensionärs- och handikappföreningar, en samisk representant, representanter för kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, utbildningsnämnden och vård- och socialnämnden.

Ordförande: Mia Eriksson (S)

Vice ordförande: Harriet Ödin, PRO Södra

Sekreterare/kontaktperson: Elin Ryd

Det går att kontakta rådets ordförande och sekreterare via kommunens växel 0687‑161 00.

Rådets sammanträdesdagar

Rådet sammanträder fyra gånger per år:


Rådets sammanträdesdagar 2020

Datum

Protokoll

2020-02-03

2020-02-03PDF

2020-04-20


2020-09-14


2020-11-02Rådets sammanträdesdagar 2019

Datum

Protokoll

2019-02-04

2019-02-04PDF

2019-05-06

2019-05-06PDF

2019-09-16

2019-09-16PDF

2019-11-18

2019-11-18PDF


För äldre protokoll, kontakta nämndsekreterare. 

Ordinarie ledamöter

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)
Anne-Li Hallgren, Oviken

Hjärt- och lungsjukas förening (HLF)
Marianne Eriksson, Svenstavik

Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Norra: Margareta Andersson, Oviken

Mitt: Kerstin Karlsson, Svenstavik

Södra: Harriet Ödin, Åsarna

Sveriges Pensionärsförening (SPF)
Inger Karlströmer, Åsarna

Hörselskadades riksförbund (HRF)
Vakant

Bergs reumatikerförening
Vakant

Samisk representant
Jeanette Kråik

Utbildningsnämnden
Torsten Medalen (C)

Vård och socialnämnden
Annica Karlsson (M)

Kommunstyrelsen
Mia Eriksson (S)

Bergs hyreshus
Vakant

Miljö- och Byggnadsnämnden
Lena Kjellsson (C)

Uppdaterad: