Dela

Kontakta oss

Kommunens ledningsgrupp

Ledningsgruppen är kommundirektörens strategiska resurs för ledning och styrning av kommunens verksamhet. Kommunens ledningsgrupp leds av kommundirektören.

Sekreterare är chef för stabsavdelningen. Övriga medlemmar i gruppen är miljö- och byggchef, HR-chef, tillväxtchef, utbildningschef, avdelningschefer för Vård- och omsorg, Socialtjänst, LSS och kommunikationsansvarig.

Verkställande direktörer för Bergs Hyreshus och BTEA ingår också i kommunens ledningsgrupp.

Ledningsgruppen sammanträder var 14:e dag.

Uppdaterad: