Dela

Kontakta oss

Kommunens ledningsgrupp

Ledningsgruppen är kommundirektörens strategiska resurs för ledning och styrning av kommunens verksamhet. Kommunens ledningsgrupp leds av kommundirektören.

Sekreterare är chef för stabsavdelningen. Övriga medlemmar i gruppen är miljö- och byggchef, HR-chef, tillväxtchef, utbildningschef, avdelningschefer för Verkställighet Vård och omsorg, Verkställighet Socialtjänst, Verkställighet LSS och Socialtjänst myndighetsutövning, samt kommunikationsansvarig.

Verkställande direktörer för Bergs Hyreshus och BTEA ingår också i kommunens ledningsgrupp.

Ledningsgruppen sammanträder var 14:e dag.

Uppdaterad: 2019-01-14 11.21