Dela

Kontakta oss

Coronaviruset: Information till föreningar

färgglada stolar i en tom lokal med en ensam man framför tegelvägg

Effekterna av coronapandemin innebär svårigheter och utmaningar för föreningslivet runt om i Sverige. För att underlätta för dig som är verksam inom föreningslivet i Bergs kommun har vi samlat tips och information från olika myndigheter och organisationer kopplat till coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Eftersom föreskrifter och regler kan förändras väldigt snabbt är det bra att hålla koll på de olika myndigheternas hemsidor för att få aktuell information.

KOMMUNENS ARBETE

Extra pengar till drift- och underhållsbidraget

En enig kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska avsätta 250 000 kronor extra till drift- och underhållsbidrag till föreningar. Det innebär att de föreningar, med egna samlingslokaler eller anläggningar, som sökt och beviljats bidrag får en extra slant under 2020 för att kunna driva och underhålla dessa.

Snabbare utbetalning av bidrag

För att förbättra likviditeten hos föreningar har Bergs kommun beslutat att påskynda utbetalningarna av föreningsbidrag. Vårens bidragsansökningar är redan utbetalda och kommande bidragshanteringar ska prioriteras och utbetalas så snart som möjligt. Just nu ligger kommunen bra till i planeringen och har goda förutsättningar inför kommande ansökningsperiod.

Aktivitetsstöd och verksamhetsbidrag

Precis som Riksidrottsförbundet så kommer Bergs kommun inte heller att minska aktivitetsstödet för att det blir färre aktiviteter – totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Samma gäller för verksamhetsbidraget till samlingslokaler.
Särskild hänsyn kan komma att tas till de föreningar som drabbas hårdast.

Krav på årsmötesprotokoll

Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar att inte hålla årsmöten och andra föreningsmöten så behöver inte årsmöteshandlingar komma in innan bidrag beviljas och betalas ut. Föreningen får komplettera när årsmöten har kunnat hållas.

INFORMATION

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda rörelsen i gemensamma frågor. På deras hemsida hittar du samlad information om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen.

Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa och är bland annat rådgivande i coronafrågor gentemot Regeringen. De har tagit fram ett riskbedömningsverktyg för arrangörer av evenemang med färre än 50 deltagare.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rekommendationer till föreningar från Folkhälsomyndigheten

För att minska smittspridningen av coronaviruset uppmanar Folkhälsomyndigheten föreningar att se över sina verksamheter och hur de bedrivs. Idrottsföreningar uppmanas att, om möjligt, hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare. Ideella föreningar uppmanas även att, om möjligt, skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

Mer information hittar du på folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här hittar du mer information

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

På 1177 Vårdguiden hittar du mer information om vad coronaviruset covid-19 innebär och när du behöver kontakta vården.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

På krisinformation.se finns ansvariga myndigheternas information om covid-19.

Om du är orolig

Röda Korset har startat en stödtelefon för dig som känner dig orolig eller ensam. Stödtelefonen nås på telefonnummer 0771-900 800 och har öppet måndag till fredag klockan 12.00-16.00.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Uppdaterad: