Dela

Kontakta oss

Tillväxtprogram 2040

2018 beslutade kommunstyrelsen Bergs kommun ska ta fram ett tillväxtprogram. Programmet ska utgå från den befintliga Bo- och levastrategin men med ett starkare fokus på tillväxtfaktorer och hållbarhet.

Programmet kommer att ha lokal förankring men samtidigt synkas mot övergripande internationella, nationella och regionala strategier som Agenda 2030, EU 2020, Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 samt den regionala utvecklingsstrategin.

Programmet skall tas fram i dialog med kommunledning, kommunala verksamheter och medborgare och ligga som grund för tillväxtavdelningens arbete.

Den första dialogomgången genomförs under hösten 2018 och fokuserar på att samla in tankar idéer kring hur vi får kommunen och dess olika områden att växa.

Den andra dialogomgången som genomförs under våren 2019 kommer att inrikta sig mer på att konkretisera målbilder och faktiska strategier för de olika inriktningarna och lokalsamhällena i kommunen.

Process:

Beskrivning av processen (dialog-skrivande-dialog-beslut)

Programmets innehåll:

Programmets innehåll (text nedan)

Kommunens vision: En framåt kommun som rekommenderas av alla

Övergripande mål: Hållbar tillväxt, fler människor och en positiv bild av kommunen

Inriktningar: Näringsliv & företagande - Kompetens & arbetsmarknad - Infrastruktur & bostäder - Attraktion & livsmiljö - Lokalsamhällen

Uppdaterad: 2019-05-29 09.45