Dela

Kontakta oss

Tillfälliga utlysningar av projektmedel

Ibland finns det extra pengar från olika myndigheter att söka för att föreningar och företag ska kunna utveckla sin verksamhet eller samarbeten med andra. Här nedan redovisar vi några av de tillfälliga projektmedel som finns att söka för er som har idéer som ligger utanför er vanliga verksamhet.

Förutom de mer varaktiga projektmedlen finns det även tillfälliga utlysningar där ni som förening eller företagare kan söka pengar för aktiviteter och projektidéer ni gått och funderat på. Förutsättningarna för att söka varierar mellan de olika utlysningarna och för att kunna söka måste projektidén passa den aktuella utlysningen.

En kort sammanfattning av de olika utlysningarna hittar du här nedan, via länkarna kommer du till respektive utlysning där du hittar mer information. Du kan även kontakta kommunens projektadministratör som kan lotsa dig vidare.

Utveckla lösningar för ökad användning av återvunnet material i produktion

Utlysningen riktar sig till projekt som vill utveckla innovationsbaserade lösningar som kan bidra till en betydligt ökad användning av återvunnet material i produktion och därigenom till avsevärt minskat behov av primära material. Drivkraften för att öka användningen av återvunnet material i produktion ska komma från tillverkande företag, deras kunder eller slutanvändare av produkter. Av särskilt intresse för utlysningen är materialströmmar som i dag förbränns eller deponeras efter användning. Sista dag för ansökan 2019-09-17.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till utlysningens syfte kan söka. Det kan till exempel vara företag, offentlig sektor, universitet och högskolor, forskningsinstitut eller övriga aktörer med anknytning till innovationsområdet. Projekten måste ha minst en organisation av typen tillverkande företag som deltagande part.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Design för energieffektiv vardag

Vill du få finansiering för att utveckla energismarta tjänster och produkter? Denna utlysning från Energimyndigheten välkomnar projektförslag som använder sig av design- och beteendevetenskap för att ta fram affärsmodeller, kunskap, produkter och tjänster som bidrar till energisystemets omställning. Projektet ska syfta till något av områdena "Kunskap och kompetens" eller "Innovation och teknik för resurseffektivitet". Sista ansökningsdag är 17 september 2019.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till energisystemets omställning inom programmets två forsknings- och utvecklingsområden. Det kan till exempel vara:

 • företag och designbyråer
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors designkunskap, samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner institut med anknytning till området
 • övriga aktörer med anknytning till området

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utveckla lösningar för cirkulära produkt- och varuflöden

Utlysningen syftar till att stödja utveckling av innovationsbaserade lösningar med stor potential att bidra till cirkulära produkt- och varuflöden och därigenom ett mer hållbart materialnyttjande. Projektet ska ha ett systemperspektiv och vid utveckling av lösningar ta hänsyn till hanteringen av varor över hela deras livscykler. Projekt som fokuserar på varuflöden inom någon eller några av de fyra kategorierna nedan välkomnas särskilt:

 • batterier och energilagringsutrustning,
 • el- och elektronikprodukter,
 • livsmedel,
 • byggvaror/byggmaterial.

Sista dag för ansökan 2019-09-17.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till utlysningens syfte kan söka. Det kan till exempel vara företag, offentlig sektor, universitet och högskolor, forskningsinstitut eller övriga aktörer med anknytning till innovationsområdet.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Industriklivet – stöd till minusutsläpp

Energimyndigheten kan bevilja stöd till aktiviteter som bidrar till negativa utsläpp genom avskiljning, transport och geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären. Sista dag för ansökan 30 september 2019.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till syftet med stödet som till exempel företag, institut, universitet och högskolor samt offentlig sektor.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var med och bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn

Insatserna ska bidra till en snabbare utveckling av nya tekniker för främst elektrifierade fordon, men även för elektrifierade fartyg, luftfartyg och arbetsmaskiner samt stärka kompetens och svensk konkurrenskraft inom dessa områden. Du kan söka stöd för kortare genomförbarhetsstudier som syftar till att undersöka förutsättningarna för ett fullskaligt projekt.

Utlysningen riktar sig till projekt inom forskningsområden för exempelvis batterier, superkondensatorer, bränsleceller, elmaskiner, laddningsinfrastruktur, kraftelektronik, systemlösningar, materialåtervinning och miljösystemstudier.

Sista dag för ansökan 1 oktober 2019.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till snabbare elektrifiering av transportsektorn kan söka. Som t ex företag, offentlig sektor, institut eller universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Investeringsstöd till små och medelstora företag för effektivare energianvändning

Har du ett litet eller medelstort företag som gjort en energikartläggning och vill ta nästa steg i ditt energiarbete? Då kan du söka investeringsstöd hos Energimyndigheten för att genomföra åtgärder för energieffektivisering. Det kan t ex vara uppdatering/utveckling av produktionsanläggning eller implementering av ny teknik. Sista dag för ansökan är den 15 oktober 2019.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag som har genomfört en energikartläggning och som kan bidra till målet om ökad energieffektivisering. Energikartläggningen ska vara aktuell och uppfylla Energimyndighetens kriterier för godkänd energikartläggning.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidra till effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Nu kan du söka stöd hos Energimyndigheten för forskning och utveckling som kan bidra till effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Det befintliga byggnadsbeståndet utgör en viktig materiell och kulturell resurs i samhället men står också för en betydande del av samhällets energianvändning. Den grundläggande utmaningen är att effektivisera energianvändningen och minska växthusgasutsläppen utan oacceptabla effekter på dessa byggnaders kulturvärden. Sista dag för ansökan är den 15 oktober 2019.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra på området som till exempel företag, offentlig sektor, universitet och högskolor, forskningsinstitut och övriga aktörer med anknytning till området.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök checkar för affärsutveckling i sociala företag

Sociala företag kan nu söka affärsutvecklingscheckar för att få stöd i att utveckla affärs-modellen, bli bättre på effektmätning eller på att utveckla affärer med en offentlig aktör. Du kan använda checken för att finansiera extern kompetens eller för att projektanställa någon som hjälper företaget att bli mer affärsmässigt och hållbart ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Intresseanmälan ska lämnas in senast 2020-05-01.

Vem kan söka?

Sociala företag som redan är igång med sin verksamhet och vill ta nästa steg. Företaget ska ha bedrivit näringsverksamhet i minst ett år, ha minst en anställd och en omsättning på minst 400 000 kronor.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Industriklivet – stöd till minusutsläpp

I denna utlysning välkomnas ansökningar som bidrar till negativa utsläpp genom avskiljning, transport och geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären. Projektet kan pågå som längst till 30 juni 2020 och ansökningar tas emot löpande.

Vem kan söka stöd?

Alla aktörer som kan bidra till syftet kan söka stöd. Det kan till exempel vara företag, institut, universitet och högskolor eller offentlig sektor.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Robotlyftet - Automations­checkar

Nu går det att söka pengar från Tillväxtverket om ni är ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering. Ni kan då söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta. Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas med det. Sista ansökningsdag: 30 juni 2021

Vem kan söka?

Utlysningen är nationell och riktar sig till små och medelstora företag som har tillverkande verksamhet. Ni ska dessutom ha:

 • minst 2 anställda
 • behov av att ta in extern hjälp för att förbereda investering i automation
 • uppfylla EUs SMF-definition en ekonomiskt sund ställning
 • tillverkande verksamhet inom SNI-koderna C: 10, 11, 13 - 33
 • ha gjort en förutsättningsstudie

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2019-09-17 13.39