Dela

Kontakta oss

Tillfälliga utlysningar av projektmedel

Ibland finns det extra pengar från olika myndigheter att söka för att föreningar och företag ska kunna utveckla sin verksamhet eller samarbeten med andra. Här nedan redovisar vi några av de tillfälliga projektmedel som finns att söka för er som har idéer som ligger utanför er vanliga verksamhet.

Förutom de mer varaktiga projektmedlen finns det även tillfälliga utlysningar där ni som förening eller företagare kan söka pengar för aktiviteter och projektidéer ni gått och funderat på. Förutsättningarna för att söka varierar mellan de olika utlysningarna och för att kunna söka måste projektidén passa den aktuella utlysningen.

En kort sammanfattning av de olika utlysningarna hittar du här nedan, via länkarna kommer du till respektive utlysning där du hittar mer information. Du kan även kontakta kommunens projektadministratör som kan lotsa dig vidare.

 • AI i klimatets tjänst

  Nu kan du söka stöd från Vinnova för projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till betydande utsläppsminskningar av växthusgaser eller att samhället anpassas till de klimatförändringar vi inte kan förhindra i framtiden.

  I den här utlysningen stöds forsknings- och innovationsprojekt som ska bidra till att uppnå de övergripande målen i det nationella forskningsprogrammet om klimat. För att nå uppsatta mål behöver utsläppsminskningar börja redan idag, och utlysningen strävar därför efter att öka nyttjandet av AI för att ge kraftfull påverkan så snabbt som möjligt. Sista dag för ansökan är 25 augusti 2020 kl 14.00.

  Vem kan söka?

  Aktörskonstellationerna ska bestå av minst tre parter varav minst en ska vara en forskningsorganisation och minst en ska vara ett företag eller offentlig organisation (behovsägare). Projekten ska tydligt koppla till behov hos näringsliv eller offentlig sektor, och därmed bör dessa aktörer ha en viktig och aktiv roll.

  Till utlysningen för AI i klimatets tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Löpande förstudier – Mellersta Norrland

  Nu går det att söka stöd för förstudier från EU-programmet Mellersta Norrland. Syftet med förstudierna är att de ska kunna leda till fler genomförandeprojekt, bättre ansökningar och bidra till en högre kvalitet på projekt.

  Utlysningen är öppen för ansökningar för projekt, som i ett vidare genomförandeprojekt, bidrar till sysselsättning och tillväxt i Mellersta Norrland. Er ansökan om förstudie ska vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav:

  • Insatsområde 2 - Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik. För bredband sker en särskild ansökningsprocess.
  • Insatsområde 3 - Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft, investeringsprioritering 3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inkludera satsningar på företagskuvöser. Investeringsprioritering 3b - Att utveckla och tillämpa nya företagsmodeller för små och medelstora företag, särskilt med avseende på internationalisering.
  • Insatsområde 5 - Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur. Investeringsprioritering 5a - Att stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i TEN-T. Investeringsprioritering 5b - Att främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T-infrastruktur, inklusive multimodala noder.

  Sista datum för ansökan är 1 december 2020, med chans till förlängning. Ansökningarna handläggs löpande vartefter de kommer in till Tillväxtverket.

  Vem kan söka?

  Du som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

  Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

  Till utlysningen för Löpande förstudier – Mellersta Norrlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Utlysning - Industriklivet processrelaterade utsläpp

  Investerings-, pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier

  Du som vill bidra till omställningen mot nettonollutsläpp inom processindustrin kan nu söka stöd från Energimyndigheten för projekt som fokuserar på att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser. Dit räknas minskning av utsläpp från industrins processer enligt klimatrapporteringen, utsläpp som uppstår vid förbränning av restprodukter från fossila råvaror i tillverkningsprocesser och fackling av industriella restgaser. Projektet ska vara någon form av investerings-, pilot- eller demonstrationsprojekt eller genomförbarhetsstudier. Sista dag för ansökan är 31 december 2020.

  Vem kan söka?

  Industriklivet riktar sig mot industrier med processrelaterade utsläpp av växthusgaser, främst inom järn- och stål, kemi- och mineral- och cementindustri. Alla aktörer som kan bidra till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser kan söka bidrag.

  Till utlysningen för Industriklivet processrelaterade utsläpp: investerings-, pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Robotlyftet - Automations­checkar

  Nu går det att söka pengar från Tillväxtverket om ni är ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering. Ni kan då söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta. Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas med det. Sista ansökningsdag: 30 juni 2021

  Vem kan söka?

  Utlysningen är nationell och riktar sig till små och medelstora företag som har tillverkande verksamhet. Ni ska dessutom ha:

  • minst 2 anställda
  • behov av att ta in extern hjälp för att förbereda investering i automation
  • uppfylla EUs SMF-definition en ekonomiskt sund ställning
  • tillverkande verksamhet inom SNI-koderna C: 10, 11, 13 - 33
  • ha gjort en förutsättningsstudie

  Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2019-10-17 11.22