Dela

Kontakta oss

NOKÅS

Vill du anlägga en våtmark, frihugga ett naturvärdesträd eller röja upp kring en kolarkoja eller en fäbod? Du kan söka Nokås-stöd för åtgärder som bevarar naturvärden och sparar kulturmiljöer.

Syftet med stödet natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) är att berika skogsmiljöer av allmänt intresse.  

Vad kan man få bidrag till?

Åtgärder för att spara kulturmiljöer eller bevara naturvärden.

Här är några exempel

  • Anlägga grunda våtmarker större än 2 hektar
  • Återställa lekplatser eller ta bort vandringshinder i vattendrag
  • Restaurera äldre transportleder eller kulturmiljöbyggnader
  • Hägna värdefull lövskog
  • Plantera lövskog på nedlagd jordbruksmark
  • Ta bort nätstängsel med höjd minst 160 centimeter
  • Röja, rensa upp och märka stig eller vandringsled
  • Sikthuggning
  • Blottlägga ytor för att gynna hotade arter som sandödla, myrlejon, backsvala, kungsfiskare
  • Plantering för att skapa brynmiljöer

Uppdaterad: 2018-07-27 08.31