Dela

Kontakta oss

LONA

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Du kan söka bidrag för upp till 50% av kostnaderna.

Kommunerna kan söka LONA-medel på egen hand eller i samarbete med någon lokal aktör, t ex en intresseorganisation eller ett byalag. Om du som lokal aktör har en idé till ett projekt så kontakta din kommun eller Länsstyrelsen för mer information.

Projekt med fokus på naturvård, friluftsliv, information eller tätortsnära natur kan få bidrag med upp till 50 % av kostnaderna.

Den 1 december är alltid sista ansökningsdatum inför varje nytt år.

Kontaktperson på Bergs kommun är Agneta Sivertsson.

Uppdaterad: 2018-11-27 11.27