Dela

Kontakta oss

Landsbygdsutveckling

Bergs kommun är en utpräglad landsbygdskommun och utveckling av landsbygden är därför ett ständigt pågående arbete. Här finns 125 byar som är bebodda och dessa är utspridda över hela kommunen.

Händer i luften

En tredjedel av befolkningen bor i de fem tätorterna Hackås, Myrviken, Rätan, Svenstavik och Åsarna. Den totala arean uppgår till 6 177 km2 och är i en jämförelse större än Hallands läns landareal. En jämförelse är att i Berg bor det 1,3 person/kvkm och i Holland är siffran 485 personer/kvkm. Vi har alltså gott om plats för mer människor!

Varje ort består av invånare i alla åldrar; barn som går på förskola eller skola, människor som är anställda eller har ett eget företag. För att orten ska vara trivsam att bo i finns det många föreningar som sköter verksamheter och infrastruktur. Kommunen har ca 400 föreningar som idrottsföreningar, kulturföreningar, vägföreningar m fl. Servicen varierar beroende på var man finns i kommunen. Utbudet av affärer och samhällsservice är i stort koncentrerad till orterna Hackås, Myrviken, Svenstavik, Åsarna, Klövsjö, Rätan och Storsjö/Ljungdalen.

Landsbygdsutveckling handlar om satsningar på flera områden som  t ex näringsliv, turism, service och inflyttning.

Uppdaterad: 2015-05-27 13.56