Dela

Kontakta oss

Hållbar besöksnäring i renens rike

En ren vid en inhägnad, bakom renen syns andra renar

Bergs kommun har beviljat medel ur kommunens innovationsfond till en förstudie, vars syfte är att hitta en ny arbetsmodell för att hantera frågor som berör exempelvis exploateringar och expanderande besöksnäring i rennäringsområden.

Målet med förstudien är att kartlägga och utreda roller och ansvar dels för de olika myndigheter som berörs – exempelvis Länsstyrelsen, Trafikverket och andra kommuner, samt hitta arbetssätt och samverkansformer med berörda intressenter som samebyar, destinationsbolag, Jämtland Härjedalen Turism och liknande.

En tänkt ny arbetsmodell ska kunna hantera till exempel exploateringsfrågor utifrån ett helhetsperspektiv på de geografiska områden som är aktuella, vilket bör ligga i såväl kommunens eget intresse utifrån ett hållbart tillväxtperspektiv, men också i övriga aktörers intresse.

Bakgrunden till förstudien är att kommunen ser en risk med ökad aktivitet i områden som är viktiga för rennäringen. Den samlade effekten av många besöksverksamheter och etableringar, utan någon helhetsbild över hur de påverkar, skapar ohållbara situationer för rennäringen, och missgynnar även besöksnäringen i det långa loppet.

Inom ramen för projektet, som leds av Bergs kommun i samarbete med Länsstyrelsen Jämtland, ska olika myndigheters roller och ansvar utredas och en arbetsmodell ska tas fram för hållbar utveckling för både ren- och besöksnäring ur ett helhetsperspektiv.

Uppdaterad: 2019-09-26 10.41