Dela

Kontakta oss

Program Regionala fonden (fd Mål 2)

Är ofta lite större projekt och fokus i den nya programperioden är på Företagsnytta, Tillväxt/Sysselsättning Resultatfokus, Program- och projektlogik.

Det finns fem tematiska insatsområden:

• Öka små och medelstora företags konkurrenskraft

• Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

• Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations och kommunikationsteknik

• Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

• Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Den regionala fonden finansierar högst 50% av godkända kostnader och resterande 50% är offentlig medfinansiering och privat finansiering. Tidigare fanns ett krav på att resterande 50% skulle vara offentlig medfinansiering men nu går det att inkludera privat i den procenten.

Den regionala fonden använder ansökningsomgångar och nästa ansökningsomgång planeras att till början av 2016.

Uppdaterad: 2018-07-27 08.25