Dela

Kontakta oss

Landsbygdsprogrammet

Programmet fördelar medel från EU:s jordbruksfond och sköts av Jordbruksverket.

Det finns ett nationellt Landsbygdsprogram som man utgår ifrån och därefter prioriteras utifrån länets regionala handlingsplan som Länsstyrelsen ansvarar för. Målgrupper är jordbrukare, små företag och föreningar. Ansökan kan göras digitalt hos Jordbruksverket från september 2015 och beslutas därefter av Länsstyrelsen.

Det går att söka projektmedel eller företagsstöd för företag på landsbygden. Projektmedel kan sökas av kommuner, grupper, föreningar etc. Små företag inom olika branscher (ex turism) kan söka företagsstöd till investeringar. I Landsbygdsprogrammet ingår även stöd till fiber i byarna. 

Projektstöd i Landsbygdsprogrammet: För att göra landsbygden mer attraktiv kommer det att finnas stöd för att göra investeringar tillsammans. Det kan till exempel vara att investera i bredband, satsa på fritidsanläggningar och turism, service eller att ta tillvara och vårda natur- och kulturmiljöer som hembygdsgårdar.

Det kommer också att finnas möjlighet att söka stöd för att utveckla landsbygden genom samarbeten. Det kan till exempel vara pilotprojekt för att stärka konkurrenskraften inom jordbruk, livsmedelsförädling eller inom miljö och klimat. Samarbeten kan också vara att utveckla nya produkter och idéer, nya servicelösningar eller andra verksamheter på landsbygden.

Uppdaterad: 2015-09-18 14.02