Dela

Kontakta oss

Besöksnäringsstrategi

Besöksnäringen spelar en allt större roll i kommunens utveckling och redan idag lever många av kommunens invånare direkt eller indirekt av turismen. Just nu arbetar Bergs kommun tillsammans med företag, föreningar och andra aktörer för att ta fram en ny strategi för besöksnäringens utveckling i kommunen.

Besöksnäringen i hela regionen växer kraftigt, och målet med det strategiarbete som just nu pågår är att skapa en helhetsbild av besöksnäringen i den geografiska kommunen, och besvara frågan om hur näringslivet och kommunen bäst ska organisera sig för att kunna arbeta strategiskt för att näringen ska utvecklas på ett ansvarsfullt sätt.

Arbetet med besöksnäringsstrategin sker i nära samverkan med företags- och föreningslivet och andra aktörer i kommunen, och en av huvudfrågorna är i vilken form arbetet med övergripande utveckling av besöksnäringen i kommunen ska bedrivas, utifrån de förutsättningar som idag finns i kommunen.

Process för att ta fram strategin

Arbetet med en besöksnäringsstrategi, som delvis bygger på och är en vidareutveckling av Bergs kommuns turistpolicy, inleddes våren 2018 med två workshoppar där företag, föreningar och andra aktörer inom turism och besöksnäring bjudits in för att öka kunskapen om besöksnäringen och dess påverkan och potential, men även höja blicken och förstå vikten av att arbeta strategiskt för en ansvarsfull utveckling.

Under workshopparna diskuterades bland annat roller och ansvar samt prioriterade framtida aktiviteter. Allt detta ska sedan användas som underlag för fortsatta insatser och beslut.

Under sommaren har kommunen genomför enkätundersökningar och djupintervjuer för att ytterligare förstärka underlaget till den kommande strategin.

Välkommen på uppföljningsträff 20 november!

En uppföljningsträff genomförs i november 2018 för att presentera både resultaten från vårens workshoppar, men också från enkätundersökningarna och djupintervjuerna.

Inbjudan till uppföljningsträff den 20 november i SvenstavikPDF

Under 2019 beräknas den nya besöksnäringsstrategin kunna vara beslutad.

Vill du veta mer om arbetet?

Hör gärna av dig till projektledare Ketty Engrund om du har frågor eller funderingar, kontaktuppgifter hittar du här nedanför.

Uppdaterad: 2018-11-05 10.31