Dela

Kontakta oss

Serveringstillstånd

För att få servera alkohol till allmänheten krävs serverings-tillstånd. Här hittar du information om hur du gör om du vill söka tillstånd för tillfällig eller stadigvarande alkoholservering.

Du kan söka tre olika typer av tillstånd:

  • stadigvarande tillstånd att servera alkohol
  • tillstånd för att tillfälligt servera alkohol till ett slutet sällskap
  • tillstånd för att tillfälligt servera alkohol till allmänheten

Tänk på att ansöka i god tid, våra handläggningstider är i normalfallet cirka 8 veckor för stadigvarande serveringstillstånd och 3-4 veckor för tillfälliga serveringstillstånd. Under sommaren är handläggningstiden oftast 1-2 veckor längre på grund av att antalet ansökningar oftast ökar under denna period.

Att tänka på när du ansöker

Kom ihåg att du som sökande ansvarar för att lämna in samtliga handlingar som behövs för din ansökan. Vi börjar behandla ansökan först när vi fått in samtliga handlingar som behövs, och när du betala ansökningsavgiften.

Uppgifter om vilka handlingar som behövs finns i respektive blankett för det tillstånd du ansöker om.

Handläggningstiden som anges ovan gäller från det att vi fått in samtliga begärda handlingar och ansökan därmed är komplett.

Avgifter för ansökan om serveringstillstånd

Vi tar ut en avgift för att behandla din ansökan, detta med stöd av alkohollagen. Avgiften återbetalas inte vid avslag.

Avgiften för ett tillstånd ska betalas in till Bergs kommun på Bankgironummer 781-2316, samtidigt som ansökan lämnas in. Detsamma gäller om du ska betala avgiften för kunskapsprov.

  • Referensnummer Ansökningsavgift: 953-311-267-157
  • Referensnummer Kunskapsprov: 953-311-267-154

Så handlägger vi din ansökan

Efter att ansökan är komplett börjar handläggaren att gå igenom den. Behövs inga ytterligare uppgifter så skickar handläggaren ansökan på remiss till olika instanser beroende på vilken sorts ansökan det gäller. Därefter utreder handläggaren ansökan med utgångspunkt i remiss-svaren och alkohollagen.

Det alkoholhandläggaren i huvudsak tittar på är följande delar:

  • Sökandens lämplighet (enligt alkohollagen 8 kap 12 §)
  • Serveringsställets lämplighet (enligt alkohollagen 8 kap 14 §)
  • Risken för alkoholpolitiska olägenheter (enligt alkohollagen 8 kap 17 §)

Handläggaren fattar beslut om att bevilja eller avslå ansökan när det gäller tillfälligt serveringstillstånd. För stadigvarande serveringstillstånd är det Kommunstyrelsen som tar beslutet.

Efter att ett tillstånd medgivits kan kommunen, polismyndigheten, Skatteverket eller Räddningstjänsten göra tillsyn över serveringen. Om tillsynsman begär det skall tillståndshavaren/serveringsansvarige lämna tillträde till lokalen.

Mer information

Mer information om de olika typerna av serveringstillstånd finns i "Bergs kommuns alkoholpolitiska riktlinjer" längst ned på sidan.

För mer information gällande processen för respektive ansökan, samt vilka handlingar som ska lämnas in, se respektive ansökan i blankettarkivet.

Uppdaterad: 2019-05-02 17.14