Dela

Kontakta oss

Detaljplaner

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument vars syfte är att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska utvecklas.

teknisk ritning

En detaljplan krävs vid utbyggnad av nya bebyggelseområden och för ändrad mark- och vattenanvändning på en fastighet eller ett område. Planen är kommunens instrument för att förverkliga den lokala bebyggelsepolitiken.

Till detaljplanens handlingar hör en plankarta med bestämmelser, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning.

En detaljplan kan göras antingen genom utökat eller standardförfarande. Begränsat standardförfarande kan i vissa fall användas när planförslaget är av begränsad betydelse, saknar allmänt intresse och är förenligt med översiktsplanen.

Beroende på förfarandet så tar processen olika lång tid men i regel tar det
ca 3 - 12 månader. Om antagandebeslutet överklagas tar det förstås längre tid.

Uppdaterad: 2019-02-14 12.04