Dela

Kontakta oss

Företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet

Programmet fördelar medel från EU:s jordbruksfond och sköts av Jordbruksverket.

Landsbygdsprogrammet

Det finns ett nationellt Landsbygdsprogram som man utgår ifrån och därefter prioriteras utifrån länets regionala handlingsplan som Länsstyrelsen ansvarar för.

Målgrupper för företagsstödet är små företag på landsbygden inom olika branscher (ex turism) som kan söka företagsstöd till investeringar.

Ansökan kan göras digitalt hos Jordbruksverket från september 2015 och beslutas därefter av Länsstyrelsen.

Uppdaterad: 2018-07-27 08.11