Dela

Kontakta oss

Energieffektiva företag

Stärk företagets konkurrenskraft och bidra till en bättre miljö! Nu finns det möjlighet för små och medelstora företag i Jämtlands län att utveckla sitt energiarbete genom att söka stöd för investeringar som leder till energieffektivisering och övergång till förnybar energi.

Energieffektiva företag - Jämtland Härjedalen är ett ramprojekt som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det övergripande syftet med ramprojektet är att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Vad kan du söka stöd för?

  • Energieffektiviserande åtgärder i den egna verksamheten.
  • Miljödrivna investeringar i den egna verksamheten som leder till energieffektivisering och omställning till förnybar energi.
  • Utveckling av nya produkter på marknaden som leder till energieffektivisering.
  • Utveckling av miljösmarta produkter på marknaden som leder till energieffektivisering och omställning till förnybar energi

Vem kan söka?

Små och medelstora företag som:

  • Har en verksamhet med egen produktion av varor eller tjänster på ett fast verksamhetsställe i Jämtlands län.
  • Når ut till en marknad utanför länet.
  • Bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor.

Om ansökan:

Ansökningarna handläggs löpande. Stödet är en kompletterande finansiering där stödnivån bestäms utifrån företagets förutsättningar utifrån aktuella förordningar.

En förutsättning för att stöd ska ges är att det finns en energikartläggning eller motsvarande gjord. I ansökan ska även beräkningar finnas med på vilken besparingseffekt (kWh) investeringen väntas leda till, samt en motivering om hur investeringen/åtgärden kommer att stärka er konkurrenskraft. Detta kan antigen skrivas med i den löpande texten eller finnas som en bilaga i ansökan.

Energieffektiviseringen beräknas:

  • Genom den mängd energi som sparas, eller
  • Utifrån den ökade produktiviteten, det vill säga hur mycket lägre energianvändning per producerad enhet
  • Om ansökan är kopplad till utveckling av en ny produkt beräknas energieffektiviseringen utifrån den volym som beräknas nå marknaden.

Läs mer och ansök här >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2018-12-05 11.33