• Information om coronaviruset

    Flera av våra verksamheter påverkas på olika sätt med anledning av coronaviruset. På vår samlingssida hittar du mer information.

Dela

Kontakta oss

Vänorter

Bergs kommun har ett antal internationella samarbetsavtal.

Rapsfält i Bayern

Gemeinde Berg

I maj 1999 kom en delegation från Gemeinde Berg till Bergs kommun där man beslutade att utbyta information. Ett återgäldande besök skedde i juli 2000, då 12 personer från Bergs kommun åkte ner till Gemeinde Berg för en 6 dagar lång vistelse. Under detta besök tecknades ett avtal mellan de båda kommunerna där man kom överens om att följande aktiviteter skulle användas för att realisera målen. Borgmästare, president och representanter från de bägge kommunerna ska sköta menings- och tankeutbyte, informera varandra om förehavanden och eftersträva att ha partnerskapliga förbindelser mellan föreningar, organisationer, partier och skolor.

Canete-kommunen i Chile och Same-nationen i Sverige

Dessa parter har den 22 juni 2009, i Canete, Arauco-provinsen, Chile, skrivit under en avsiktsförklaring om ömsesidigt utbyte och samarbete samt att stärka relationerna och utvecklingen av samarbetsområdena. Motivet med avsiktsförklaringen är att utbyta erfarenheter i integrationsprocesserna och skapa framsteg för att öppna återväxt genom nya alternativ. Avsiktsförklaringen är underskriven av ledaren för Same-Nationen, Olof T Johansson och från Canete-kommun dess borgmästare, Jorge J. Radonich Barra.

Skolans samarbete med Indien

Allt började med att två lärare och en rektor 2003 ansökte om att delta i Den globala skolans studieresa till Tamil Nadu i Indien. Efter hemkomsten började planerna växa fram till hur skolans elever och personal skulle få ta del av denna fantastiska upplevelse och hur samarbetet kunde berika och utveckla det pedagogiska arbetet i kommunens skolor.

2007 reste lärare och elever från gymnasiet till Indien. Resan blev mycket lärorik och projektet utökades 2008 till att involvera grundskollärare från kommunens högstadieskolor. 2009 och 2010 fick även elever från grundskolans åk 8 möjlighet att delta i resan. 2011 utökade gymnasiet sin del i projektet genom praktikplatser för teknik- och turismelever. Grundskolan deltog med elever och personal som tidigare. År 2012 reste elever från grundskolan och gymnasiet ner. Det nya för året var praktik för gymnasieelever som går Vård- och omsorgsprogrammet.

Resorna sker i samarbete med hjälporganisationen Share and Care som bland annat driver skola, barnhem och hem för funktionshindrade. Varje år samlar elever i Bergs kommun in pengar till Share and Care och den insamlade summan överlämnas under resan dit.

Uppdaterad: 2015-05-28 15.48