Dela

Kontakta oss

Turismforum 2020: fyra inspirerande webbinarier

kvinna som sitter ute i soluppgången med en dator i knäet

Vi ställer inte in, bara om! I år blir Turismforum fyra kortare digitala träffar med inspiration, information och nätverkande inför sommaren 2020. Alla med en telefon, platta eller dator kan medverka.

På grund av corona bjuder vi in till turismforum på ett nytt sätt där du får möjlighet att ta del av fyra digitala träffar med inspiration, information och nätverkande inför sommaren 2020.

Alla webbinarier är gratis att delta på.

Sommarkampanj Bergsliv & tips inför sommaren
25 maj 2020 kl 8.30-10.30

Projekt Fiska i Berg, tillgängliggöra våra fiskeplatser
1 juni 2020 kl 8.30-9.30

Gästservice och värdskap
8 juni 2020 kl 8.30-10.00

Kick off och sommarinspiration
15 juni 2020 kl 8.30-10.30
Som avslutande webbinarie vill vi skicka med en härlig känsla trots omständigheterna, hur vi kan ta tillvara på sommaren och det ökade frilufts- och hemesterintresset.

  • Maarja Edman, Höga Kusten Destinationsutveckling föreläser om Post Corona och framtidens utomhusupplevelse
  • Fia Gulliksson, Food in Action pratar om mat- och destinationsutveckling genom den så kallade potatismetoden för en hållbarare livsstil, business och regional utveckling.

OBS! Fia Gulliksson är tyvärr fast i London och kan ej hålla föreläsningen i Tingshuset, det blir ett inspirerande webbinarium även med henne. Anmäl dig nedan!


Anmälan till turismforum

Anmälan sker via formuläret nedan och du väljer enkelt vilket eller vilka webbinarier du vill delta på. Du kommer sedan att få ett mail med praktiska detaljer inför varje webbinarie tillsammans med en Zoom-länk. För den som inte är bekant med Zoom kommer en introduktion erbjudas innan varje webbinarie.

Om du har några frågor eller behöver avboka din plats i något webbinarie är du välkommen att kontakta Anna Hansson eller Sanna Krantz. Kontaktuppgifter hittar du efter formuläret.
...................................................................................

Välj ett eller flera webinarier du vill delta på * (obligatorisk)
Välj ett eller flera webinarier du vill delta på
Hantering av dina personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt DSF artikel 6.1 e) ”Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.” Dina här lämnade uppgifter kommer att sparas till inaktualitet råder. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med annan tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU utan att meddela dig först. Kontaktuppgifter och övrig information om GDPR i Bergs kommun hittar du på vår hemsida: www.berg.se/gdpr. Personuppgiftsansvarig är Bergs kommun, Kommunstyrelsen, Box 73, 845 21 Svenstavik. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Bergs kommun, Box 73, 845 21 Svenstavik, tel. 0687-161 00. Du når kommunens dataskyddsombud med samma kontaktuppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten.

Uppdaterad: 2020-06-09 10.08