Dela

Kontakta oss

Utkast till besöksnäringsstrategin är klar

Arbetet med en besöksnäringsstrategi, som delvis bygger på och är en vidareutveckling av Bergs kommuns turistpolicy, inleddes våren 2018. Nu är utkastet färdigt för beslut.

Arbetet med besöksnäringsstrategin inleddes våren 2018 med två workshoppar där företag, föreningar och andra aktörer inom turism och besöksnäring deltagit. Workshopparna syftade till att öka kunskapen om besöksnäringen och dess påverkan och potential, men även att höja blicken och förstå vikten av att arbeta strategiskt för en ansvarsfull utveckling.

Arbetet med besöksnäringsstrategin har skett i nära samverkan med företags- och föreningslivet och andra aktörer i kommunen, och en av huvudfrågorna har varit i vilken form arbetet med övergripande utveckling av besöksnäringen i kommunen ska bedrivas, utifrån de förutsättningar som idag finns i kommunen.

Utkastet till strategi har nu arbetats fram och beräknas kunna vara beslutad under sommaren eller tidiga hösten 2019. Minnesanteckningar, utredningar, resultat och summeringar från workshops, enkäter och djupintervjuer som ligger till grund för strategin hittar du här:

Läs mer om besöksnäringsstrateginöppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2019-10-01 15.14